Om oss

Uppsala Stadsmission arbetar för att göra Uppsala till en mänskligare stad för alla

Uppsala Stadsmission är en ideell förening som hjälper ensamstående mammor som inte får ihop sin vardag, våldsutsatta kvinnor i behov av terapi, äldre som lever i ensamhet, det unga rumänska paret att få mat och värme, nyanlända kvinnor att hitta en väg in i samhället, liksom alla de män och kvinnor som lever i hemlöshet och missbruk.

Vi erbjuder öppna mötesplatser, enskilt stöd, arbetsträning och socialt företagande samt verksamhet för kvinnor. Vi förnyar och utvecklar våra verksamheter utifrån rådande behov och tillgängliga resurser. Vi arbetar både långsiktigt och med akuta insatser. Vi vill att människor ska återfå kontrollen över sina liv, känna hopp och livsglädje, samt tillhörighet i samhället.

uppsala-stadsmission-anonyma-lagenheter

Organisationen

Uppsala Stadsmission är en ideell förening som stödjer människor som befinner sig i utsatta livssituationer i Uppsala. Det kan röra sig om hemlöshet, missbruk, våldsutsatta kvinnor, psykisk ohälsa eller arbetslöshet. Vi vilar på kristen grund och är sedan 2012 en egen ideell förening. Privatpersoner, kristna församlingar och organisationer som vill stödja föreningens ändamål kan vara medlemmar. Styrelsen väljs i samband med det årliga föreningsmötet. Direktor för Uppsala Stadsmission är densamma som för Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Tillsammans med direktor arbetar en verksamhetschef med ansvar för ledningen av helheten i föreningen. Varje verksamhetsdel leds av en arbetsledare. Uppsala Stadsmission är en av sju ideella stadsmissioner i Sverige som är medlemmar i riksföreningen Sveriges stadsmissioner. Stadsmissionerna samarbetar kring opinion, insamlingsfrågor samt håller dialog om utvecklingsfrågor. Läs våra stadgar.  
 
Anställda
Uppsala Stadsmission har under 2014 haft totalt 35 anställda på hel- eller deltid, (17 personer på heltid och flera personer har varit visstidsanställda). Dessutom har sex personer varit timanställda. Av Uppsala Stadsmissions anställda är det sex personer som har olika former av lönebidrag. Fem personer har dessutom genom arbets- och marknadsprojektet fått en s.k. utvecklingsanställning.

Volontärer
Inom Uppsala Stadsmission har vi omkring 120 volontärer som engagerar sig regelbundet i en viss verksamhet eller i samband med evenemang av olika slag.

Styrelse, vald vid årsmötet 17-05-18

Thomas Sonesson, ordförande
Annica Anderbrant
Gunnar Hedberg
Ulrika Moström Ågren
Anki Norrström
Mary Nilsson
Erland Olsson
Christer Segerström
Carin Åblad-Lundström

Valberedning, vald vid årsmötet 17-05-18

Lennart Lindgren, sammankallande
Margareta Hemström
Gunnar Sandberg
Elisabeth Stenberg

Historia

Ebba Boström grundade Samariterhemmet i slutet av 1800-talet.

Till en början bedrevs sjukvård och ett boende för kvinnor med särskilda behov. Under årens lopp har verksamheten utvecklats och förändrats. Men inriktningen för stiftelsen följer fortfarande Ebba Boströms intention att vara ett stöd för utsatta människor.

Diakonistiftelsen Samariterhemmets syfte är enligt stadgan att utöva ett socialt-diakonalt arbete i egen regi och i samarbete med andra hjälpare inom kyrka och samhälle. Stiftelsen främjar människovård på kristen grund genom omsorg om barn och unga, äldre, sjuka, handikappade och andra som är i behov av hjälp och stöd.

I december 2011 beslutade diakonistiftelsens styrelse att verksamheten Uppsala Stadsmission skulle bilda en egen ideell förening. Första april 2012 flyttades därmed all personal och verksamhet över från stiftelsen till föreningen.

Diakonistiftelsen Samariterhemmets hemsida

Värdegrund

Uppsala stadsmission bygger på en kristen grundsyn, tror på varje människas förmåga till ansvarstagande, möjlighet till utveckling och rätt till ett värdigt liv.

Vi utgår från följande förhållningssätt:

 • Alla människors lika värde och värdighet
 • Varje människa är unik
 • Varje människas rätt till respekt och integritet
 • Varje människas rätt till medinflytande över sin situation
 • Varje människas rätt till samhörighet och gemenskap
 • Varje människa är en helhet med kroppsliga, psykiska, sociala och existentiella behov
 • Varje människa skall bemötas med generositet och välvilja, respekt och ansvarstagande

Ledstjärnor

Hopp och livsglädje
Vårt arbete ska präglas av tilltro  till varje människas egen förmåga och genomsyras av uthållighet, långsiktighet och humor.

Värdighet
Varje människa är unik och ska bemötas med omsorg  och respekt för hans eller hennes integritet.

Helhet
Varje människa är en helhet med kroppsliga, psykiska, sociala och andliga behov.

Service
Varje människa och har rätt till medinflytande , är lika mycket värd och ska bemötas med generositet, välvilja, respekt och ansvar.

Gemenskap
Varje människa har rätt till samhörighet och gemenskap.

Bli medlem

Uppsala Stadsmission är en ideell förening som gärna ser enskilda, organisationer och församlingar som medlemmar. Genom att bli medlem i föreningen stödjer du föreningens ändamål och värdegrund, samt arbetet för ett mänskligare Uppsala för alla. Medlemmarna betalar en årlig avgift för sitt medlemskap och får då inbjudan att delta vid Uppsala Stadsmissions årsmöte.

Sätt in pengarna på PG 90 02 82-5 eller BG 900-2825. Skriv ”medlem” och det år medlemskapet ska börja gälla i meddelandefältet.

Välkommen som medlem!

Medlemskap
Med ett medlemskap stödjer du organisationens ändamål och verksamhet och inbjuds att delta i arbetet för en mänskligare stad för alla. Som medlem i föreningen Uppsala Stadsmission:

 • deltar du på årsmötet
 • agerar ambassadör för organisationen
 •  bidrar du med din kunskap, ditt engagemang och nätverk för att främja utvecklingen av Uppsala Stadsmissions arbete
 • inbjuds du till olika aktiviteter i Uppsala Stadsmissions regi
 • Får du Uppsala Stadsmissions digitala nyhetsbrev till din e-post

 

Privatpersoner

Årlig avgift: 500 kr

 

Organisationer, församlingar och företag

Årlig avgift: 5000 kr

 

Svensk Insamlingskontroll
Uppsala Stadsmission är godkänd av Svensk Insamlingskontroll och har ett registrerat 90-konto. Det är en bekräftelse på att vår insamling sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Svensk Insamlingskontroll granskar Uppsala Stadsmissions redovisning och säkerställer att minst 75 % av insamlade medel går till ändamålet.

svenska-insamlingskontroll

Samarbeten

Uppsala Stadsmission har flera samarbetspartners. Förutom våra organisationssamarbeten finns det dessutom företag i vår närhet som valt att samarbeta med oss.

rss-samarbete-uppsala-stadsmission

Sveriges Stadsmissioner
Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige. I föreningen ingår sju stadsmissioner.
Läs mer om vårt samarbete med Sveriges Stadsmissioner

frii-samarbete-uppsala-stadsmission

FRII
FRII är en branschorganisation som verkar för goda förutsättningar och ökat förtroende för insamling till goda ändamål.
Läs mer om vårt samarbete med FRII

postkodslotteriet-samarbete-uppsala-stadsmission

Svenska Postkodlotteriet
Uppsala Stadsmission är genom Sveriges Stadsmissioner en av förmånstagarna som får ta emot pengar från Svenska Postkodlotteriet.
Läs mer om vårt samarbete med Svenska PostkodLotteriet

90-konto-samarbete-uppsala-stadsmission

Svensk Insamlingskontroll
Svensk insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konto till ideella organisationer som har en offentlig insamling.
Läs mer om vårt samarbete med Svensk Insamlingskontroll

smariterhemmet-samarbete-uppsala-stadsmission

Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en stiftelse i Uppsala som stödjer Uppsala Stadsmission.
Läs mer om Diakonistiftelsen Samariterhemmet

FRII:S Kvalitetskod

FRII är en branschorganisation för insamlingsorganisationer som verkar för etisk och professionell insamling.
I enlighet med FRII:s direktiv har Uppsala Stadsmission upprättat en kvalitetskod.

För att läsa vår Kvalitetskod: Klicka här.
Placeringspolicy: Läs här.
Effektrapport 2016: Läs här
Motverka oegentligheter: Läs här.
Insamlingspolicy: Läs här.
Volontärpolicy: Läs här.

Verksamhetsberättelser och årsredovisningar

arsredovisning2016

Årsredovisning 2016

Klicka för att läsa.

verksamhetsberattelse-2016

Verksamhets- berättelse 2016

Klicka för att läsa.

verksamhetsberattelse-2015

Verksamhets- berättelse 2015

Klicka här för att läsa.

arsredovisning-verksamhetsberattelse

Årsredovisning 2015

Klicka här för att läsa.

arsredovisning-verksamhetsberattelse

Verksamhets- berättelse 2014

Klicka här för att läsa.

Ja, jag vill prenumerera på Uppsala Stadsmissions nyhetsbrev!

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Behövs just nu

Kylskåp till boendet för ensamkommande barn

Vi behöver kylskåp till vår verksamhet för ensamkommande barn. Om du har ett som du inte längre behöver var snäll och ring till 070-188 35 57. Tack för ditt stöd.

Varma vinterkängor och vantar/handskar

Vår verksamhet Mikaelsgården för hemlösa är i akut behov av varma vinterkängor och handskar. Om du kan skänka ring 018-56 40 36 eller mejla till mikaelsverksamheter@uppsalastadsmission.se

Frysar, kylar, lagerhyllor och bord

Vi behöver frysar, kylar, lagerhyllor och bord till vår verksamhet Matcentralen. Om du har möjlighet att skänka detta till oss ring 018-56 40 21. Tack för ditt stöd  

Lättkörd sittvagn

Crossroads behöver en lättkörd sittvagn. Om du har möjlighet att skänka en vagn ring direkt till Crossrads på telefonnummer 076-145 80 10. Tack för ditt stöd!

AKRYLFÄRG, PAPPER OCH STAFFLIER

Vi behöver akrylfärg, penslar, papper, dukar och stafflier till vår öppna verksamhet för hemlösa och socialt utsatta. Ring till Mikaelsgården på 018-56 40 36

PINGISRACKET, BOLL OCH NÄT

Vi behöver pingisracket, boll och nät till vårt boende för ensamkommande barn och unga.

PÄRLOR OCH TRÅDAR

Vi vill gärna ha material för att tillverka smycken på Crossroads. Har du pärlor, kulor eller liknande som du kan ge bort? Ring till Crossroads på 073-612 74 63

Språk »