Om oss

Uppsala Stadsmission arbetar för att göra Uppsala till en mänskligare stad för alla.

Att se de som ingen annan ser, att räcka ut en hand till de som andra har gett upp hoppet om och att möta människor som ingen annan möter. Det är centralt för alla våra verksamheter. Uppsala Stadsmission är en ideell förening som arbetar både med akut hjälp till människor som behöver det och med långsiktigt stöd till den som vill förändra sitt liv i positiv riktning.

Vi vill stödja människor till ett värdigt liv fullt av hopp och livsglädje. Vi vill få dem att känna sig sedda och respekterade. I våra verksamheter erbjuder vi sociala sammanhang, en möjlighet att prata med människor i samma situation och att skapa nya relationer. Vi förnyar och utvecklar våra verksamheter efter rådande behov och tillgängliga resurser. Vi vill att människor ska återfå kontrollen över sina liv och känna tillhörighet i samhället.

Organisationen

Uppsala Stadsmission är en ideell förening som stödjer människor som befinner sig i utsatta livssituationer i Uppsala. Det kan röra sig om hemlöshet, missbruk, våldsutsatta kvinnor, psykisk ohälsa eller arbetslöshet. Vi vilar på kristen grund och är sedan 2012 en egen ideell förening. Privatpersoner, kristna församlingar och organisationer som vill stödja föreningens ändamål kan vara medlemmar. Styrelsen väljs i samband med det årliga föreningsmötet dit alla medlemmar är välkomna. Styrelsen sammanträder sedan fyra gånger per år. Direktor för Uppsala Stadsmission tillsätts av styrelsen. Tillsammans med ledningsgruppen ansvarar direktorn för ledningen av helheten i föreningen. Varje verksamhetsdel leds av en arbetsledare. Uppsala Stadsmission är en av nio ideella stadsmissioner i Sverige som är medlemmar i riksföreningen Sveriges stadsmissioner. Stadsmissionerna samarbetar kring opinion, insamlingsfrågor samt håller dialog om utvecklingsfrågor.

Anställda
Uppsala Stadsmission hade under 2018 i medeltal 58 anställda på hel- eller deltid, varav 41 var kvinnor och 17 var män. 109 personer har under året arbetstränat i någon av våra verksamheter.

Volontärer

Inom Uppsala Stadsmission har vi omkring 120 volontärer som engagerar sig regelbundet i en viss verksamhet eller i samband med evenemang av olika slag.

Stadgar

Ta del av hur Uppsala Stadsmissions stadgar och det ramverk som styr vår verksamhet.

Styrelse:

(vald vid årsmötet 19-05-15)

Erik Eckerdal
Ordförande från och med 20181101
Direktor på Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Gunnar Hedberg
Tidigare ordförande i kommunstyrelsen

Anki Norrström
F.d. VD på Länsförsäkringar i Uppsala

Erland Olsson
VD, Sofrosyne

Christer Segerström
Jurist statsförvaltningen, internationella uppdrag för FN, EU m.m.

Carin Åblad-Lundström
Kyrkoherde, Lagunda församling

Stina Fernqvist
Universitetslektor och forskare i socialt arbete, Uppsala Universitet

Valberedning:

Åsa Samuelsson, sammankallande.
Annica Anderbrant
Ulrika Moström Ågren

Ledningsgrupp:

Margaretha S Paras, Direktor Uppsala Stadsmission
Dirk Kehr, Chef Sociala företag
Johanna Rudmark Hagström, Socialchef
Karin Thornberg Arvidsson, Ekonomichef
Ewa Johansson, Kommunikations – och Insamlingschef

Värdegrund

Uppsala stadsmission bygger på en kristen grundsyn, tror på varje människas förmåga till ansvarstagande, möjlighet till utveckling och rätt till ett värdigt liv.

Vi utgår från följande förhållningssätt:

  • Alla människors lika värde och värdighet
  • Varje människa är unik
  • Varje människas rätt till respekt och integritet
  • Varje människas rätt till medinflytande över sin situation
  • Varje människas rätt till samhörighet och gemenskap
  • Varje människa är en helhet med kroppsliga, psykiska, sociala och existentiella behov
  • Varje människa skall bemötas med generositet och välvilja, respekt och ansvarstagande

Våra ledstjärnor:

Hopp och livsglädje
Vårt arbete ska präglas av tilltro till varje människas egen förmåga och genomsyras av uthållighet, långsiktighet och humor.

Värdighet
Varje människa är unik och ska bemötas med omsorg och respekt för hans eller hennes integritet.

Helhet
Varje människa är en helhet med kroppsliga, psykiska, sociala och andliga behov.

Service
Varje människa och har rätt till medinflytande , är lika mycket värd och ska bemötas med generositet, välvilja, respekt och ansvar.

Gemenskap
Varje människa har rätt till samhörighet och gemenskap.

Finansiering & årsredovisningar

Läs mer om Uppsala Stadsmissions verksamhet, räkenskaper och förvaltning under tidigare år, samt vår policy kring givande och effekterna av vårt arbete.

Effektrapport

Placeringspolicy

Verksamhetsberättelse

Läs mer om hur Uppsala Stadsmission och våra olika verksamheter har arbetat under tidigare år.