Om oss

Uppsala Stadsmission arbetar för att göra Uppsala till en mänskligare stad för alla

Att se de som ingen annan ser, att räcka ut en hand till de som andra har gett upp hoppet om och att möta människor som ingen annan möter. Det är centralt för alla våra verksamheter. Uppsala Stadsmission är en ideell förening som arbetar både med akut hjälp till människor som behöver det och med långsiktigt stöd till den som vill förändra sitt liv i positiv riktning.

Vi vill stödja människor till ett värdigt liv fullt av hopp och livsglädje. Vi vill få dem att känna sig sedda och respekterade. I våra verksamheter erbjuder vi sociala sammanhang, en möjlighet att prata med människor i samma situation och att skapa nya relationer. Vi förnyar och utvecklar våra verksamheter efter rådande behov och tillgängliga resurser. Vi vill att människor ska återfå kontrollen över sina liv och känna tillhörighet i samhället.

uppsala-stadsmission-anonyma-lagenheter

Organisationen

Uppsala Stadsmission är en ideell förening som stödjer människor som befinner sig i utsatta livssituationer i Uppsala. Det kan röra sig om hemlöshet, missbruk, våldsutsatta kvinnor, psykisk ohälsa eller arbetslöshet. Vi vilar på kristen grund och är sedan 2012 en egen ideell förening. Privatpersoner, kristna församlingar och organisationer som vill stödja föreningens ändamål kan vara medlemmar. Styrelsen väljs i samband med det årliga föreningsmötet dit alla medlemmar är välkomna. Styrelsen sammanträder sedan fyra gånger per år. Direktor för Uppsala Stadsmission tillsätts av styrelsen. Tillsammans med ledningsgruppen ansvarar direktorn för ledningen av helheten i föreningen. Varje verksamhetsdel leds av en arbetsledare. Uppsala Stadsmission är en av nio ideella stadsmissioner i Sverige som är medlemmar i riksföreningen Sveriges stadsmissioner. Stadsmissionerna samarbetar kring opinion, insamlingsfrågor samt håller dialog om utvecklingsfrågor.

Anställda
Uppsala Stadsmission hade under 2018 i medeltal 58 anställda på hel- eller deltid, varav 41 kvinnor och 17 män. 109 personer har under året arbetstränat i någon av våra verksamheter.

Volontärer
Inom Uppsala Stadsmission har vi omkring 120 volontärer som engagerar sig regelbundet i en viss verksamhet eller i samband med evenemang av olika slag.

Styrelse, vald vid årsmötet 19-05-15

Erik Eckerdal
Ordförande från och med 20181101
Direktor på Diakonistiftelsen Samariterhemmet 

Gunnar Hedberg
Tidigare ordförande i kommunstyrelsen 

Anki Norrström
F.d. VD på Länsförsäkringar i Uppsala

Erland Olsson
VD Sofrosyne för bättre kvalitet i vården

Christer Segerström
Jurist statsförvaltningen, internationella uppdrag för FN, EU m.m.

Carin Åblad-Lundström
Församlingsherde Lagunda församling

Stina Fernqvist
Biträdande lektor i socialt arbete, Uppsala Universitet

Valberedning

Åsa Samuelsson, sammankallande.
Annica Anderbrant
Ulrika Moström Ågren

Ledningsgrupp

Margaretha S Paras Direktor Uppsala Stadsmission
Dirk Kehr Chef för socialt företagande
Johanna Rudmark Hagström Socialchef
Karin Thornberg Arvidsson Ekonomichef
Ewa Johansson Kommunikations - och Insamlingschef

Historia

Ebba Boström grundade Samariterhemmet i slutet av 1800-talet.

Till en början bedrevs sjukvård och ett boende för kvinnor med särskilda behov. Under årens lopp har verksamheten utvecklats och förändrats. Men inriktningen för stiftelsen följer fortfarande Ebba Boströms intention att vara ett stöd för utsatta människor.

Diakonistiftelsen Samariterhemmets syfte är enligt stadgan att utöva ett socialt-diakonalt arbete i egen regi och i samarbete med andra hjälpare inom kyrka och samhälle. Stiftelsen främjar människovård på kristen grund genom omsorg om barn och unga, äldre, sjuka, handikappade och andra som är i behov av hjälp och stöd.

I december 2011 beslutade diakonistiftelsens styrelse att verksamheten Uppsala Stadsmission skulle bilda en egen ideell förening. Första april 2012 flyttades därmed all personal och verksamhet över från stiftelsen till föreningen.

Diakonistiftelsen Samariterhemmets hemsida

Värdegrund

Uppsala stadsmission bygger på en kristen grundsyn, tror på varje människas förmåga till ansvarstagande, möjlighet till utveckling och rätt till ett värdigt liv.

Vi utgår från följande förhållningssätt:

 • Alla människors lika värde och värdighet
 • Varje människa är unik
 • Varje människas rätt till respekt och integritet
 • Varje människas rätt till medinflytande över sin situation
 • Varje människas rätt till samhörighet och gemenskap
 • Varje människa är en helhet med kroppsliga, psykiska, sociala och existentiella behov
 • Varje människa skall bemötas med generositet och välvilja, respekt och ansvarstagande

Ledstjärnor

Hopp och livsglädje
Vårt arbete ska präglas av tilltro  till varje människas egen förmåga och genomsyras av uthållighet, långsiktighet och humor.

Värdighet
Varje människa är unik och ska bemötas med omsorg  och respekt för hans eller hennes integritet.

Helhet
Varje människa är en helhet med kroppsliga, psykiska, sociala och andliga behov.

Service
Varje människa och har rätt till medinflytande , är lika mycket värd och ska bemötas med generositet, välvilja, respekt och ansvar.

Gemenskap
Varje människa har rätt till samhörighet och gemenskap.

Bli medlem

Uppsala Stadsmission är en ideell förening som gärna ser enskilda, organisationer och församlingar som medlemmar. Genom att bli medlem i föreningen stödjer du föreningens ändamål och värdegrund, samt arbetet för ett mänskligare Uppsala för alla. Medlemmarna betalar en årlig avgift för sitt medlemskap och får då inbjudan att delta vid Uppsala Stadsmissions årsmöte.

För att bli medlem gör du så här:

Fyll i ansökan om medlemskap. Betala sedan in medlemsavgiften på:
PG 90 02 82-5 eller BG 900–2825.

Medlemskap
Med ett medlemskap stödjer du organisationens ändamål och verksamhet och inbjuds att delta i arbetet för en mänskligare stad för alla.
Som medlem i föreningen Uppsala Stadsmission:

 • deltar du på årsmötet
 • agerar ambassadör för organisationen
 • bidrar du med din kunskap, ditt engagemang och nätverk för att främja utvecklingen av Uppsala Stadsmissions arbete
 • inbjuds du till olika aktiviteter i Uppsala Stadsmissions regi
 • får du Uppsala Stadsmissions digitala nyhetsbrev till din e-post

Medlemsavgift
Enskild person 500 kr
Organisation/församling 5 000 kr

Stadgar Uppsala Stadsmission
Klicka här för att komma till våra stadgar

 

 

Privatpersoner

Årlig avgift: 500 kr

 

Organisationer & församlingar

Årlig avgift: 5000 kr

Svensk Insamlingskontroll
Uppsala Stadsmission är godkänd av Svensk Insamlingskontroll och har ett registrerat 90-konto. Det är en bekräftelse på att vår insamling sköts på ett ansvarsfullt sätt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Svensk Insamlingskontroll granskar Uppsala Stadsmissions redovisning och säkerställer att minst 75 % av insamlade medel går till ändamålet.

svenska-insamlingskontroll

Samarbeten

Uppsala Stadsmission har flera samarbetspartners. Förutom våra organisationssamarbeten finns det dessutom företag i vår närhet som valt att samarbeta med oss.

rss-samarbete-uppsala-stadsmission

Sveriges Stadsmissioner
Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige. I föreningen ingår sju stadsmissioner.
Läs mer om vårt samarbete med Sveriges Stadsmissioner

frii-samarbete-uppsala-stadsmission

FRII
FRII är en branschorganisation som verkar för goda förutsättningar och ökat förtroende för insamling till goda ändamål.
Läs mer om vårt samarbete med FRII

postkodslotteriet-samarbete-uppsala-stadsmission

Svenska Postkodlotteriet
Uppsala Stadsmission är genom Sveriges Stadsmissioner en av förmånstagarna som får ta emot pengar från Svenska Postkodlotteriet.
Läs mer om vårt samarbete med Svenska PostkodLotteriet

90-konto-samarbete-uppsala-stadsmission

Svensk Insamlingskontroll
Svensk insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konto till ideella organisationer som har en offentlig insamling.
Läs mer om vårt samarbete med Svensk Insamlingskontroll

smariterhemmet-samarbete-uppsala-stadsmission

Diakonistiftelsen Samariterhemmet
Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en stiftelse i Uppsala som stödjer Uppsala Stadsmission.
Läs mer om Diakonistiftelsen Samariterhemmet

FRII:S Kvalitetskod

FRII är en branschorganisation för insamlingsorganisationer som verkar för etisk och professionell insamling.
I enlighet med FRII:s direktiv har Uppsala Stadsmission upprättat en kvalitetskod.

För att läsa vår Kvalitetskod: Klicka här.
Uppförandekod: Läs här
Placeringspolicy: Läs här.
Effektrapport 2017: Läs här
Motverka oegentligheter: Läs här
Insamlingspolicy: Läs här
Volontärpolicy: Läs här.
Stadgar: Läs här.

Verksamhetsberättelser och årsredovisningar

US_Verksamhetsberättelse_2018_framsida_Sida_01

Verksamhets- berättelse 2018

Klicka för att läsa.

Årsredovisning_2018

Årsredovisning 2018

Klicka för att läsa.

Screen Shot 2018-05-28 at 10.30.23

Verksamhets-berättelse 2017

Klicka för att läsa.

arsredovisning2017-200x250

Årsredovisning 2017

Klicka för att läsa.

verksamhetsberattelse-2016

Verksamhets- berättelse 2016

Klicka för att läsa.

arsredovisning2016

Årsredovisning 2016

Klicka för att läsa.

verksamhetsberattelse-2015

Verksamhets- berättelse 2015

Klicka här för att läsa.

arsredovisning-verksamhetsberattelse

Årsredovisning 2015

Klicka här för att läsa.

arsredovisning-verksamhetsberattelse

Verksamhets- berättelse 2014

Klicka här för att läsa.

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll

Årsmötesprotokoll 2019

Klicka här för att läsa.

Ja, jag vill prenumerera på Uppsala Stadsmissions nyhetsbrev!

Something went wrong. Please check your entries and try again.

Behövs just nu

Kepsar till Mikaelsgården!

Solen skiner väldigt starkt nu på sommaren. Mikaelsgården är just nu i behov av solskyddande kepsar och huvudbonader av olika slag – att dela ut till både herrar och damer. Kontakta oss på tel: 018-56 40 36 eller via mail: mikaelsgarden@uppsalastadsmission.se, om du har något att skänka.

Nya fadderhem sökes!

Just nu söker Projekt Fadderhem efter personer som vill bli fadderhem och erbjuda en sängplats åt en ensamkommande ungdom. Kontakta oss på tel: 072-231 87 02 (vardagar 9-12) eller mail: fadderhem@uppsalastadsmission.se om du vill veta mer om vad det innebär.

Hygienartiklar till Mikaelsgården

Mikaelsgården är just nu i behov av hygienartiklar av olika slag, till både herrar och damer. Kontakta oss på tel: 018-56 40 36 eller mail: mikaelsgarden@uppsalastadsmission.se, om du har något att skänka.

Presentkort på matbutiker till Kvinnobyrån

Vår verksamhet Kvinnobyrån efterfrågar matkuponger och presentkort på matbutiker att dela ut till de kvinnor, ofta med barn, som söker stöd hos oss.  Kontakta Kvinnobyrån på tel: 018–56 40 25 eller mail: kvinnobyran@uppsalastadsmission.se. Alla bidrag mottages tacksamt!

Språk »