Så ger du en testamentsgåva

Du väljer själv om du vill testamentera delar av eller hela din kvarlåtenskap. Det kan till exempel vara en penninggåva, din bostadsrätt eller andra värdeföremål. Du kan rikta din gåva till en enskild verksamhet eller låta oss använda gåvan i den verksamhet där den behövs som mest.

Tips och råd om vad du bör tänka på när du skriver ditt testamente kan du hitta exempelvis via sidan Familjens jurist. För att få mer stöd och hjälp, kontakta gärna en familjejurist på din bank, alternativt hör dig för med en lokal advokatfirma eller begravningsbyrå där du bor.

Detta kan du få när du testamenterar

 • Givargaranti som bland annat innebär att din gåva ovillkorligen finansierar den målgrupp eller den verksamhet som du avsett, och att vi upprättar bouppteckning och genomför arvskifte om du utser Stadsmissionen till testamentsexekutor.
 • Möjlighet att delta i existentiella samtal och andra aktiviteter.
 • Möjlighet att engagera dig som volontär.

Så bidrar din gåva till ett mänskligare samhälle

Tack vare gåvor kan barnfamiljer, som har svårt att få vardagen att gå runt ekonomiskt, ges ett stöd i form av utdelade matkassar. Människor som lever i hemlöshet kan ges akut hjälp och stöd för att på lång sikt också själva förändra sin livssituation. Äldre som lever i ensamhet och fattigdom ges möjlighet till en bättre vardag där de kan bryta sin isolering.

Testamentsgåvor ger oss möjlighet att kunna starta nya verksamheter och att skapa beredskap för akuta insatser. Vi får också möjlighet att planera på längre sikt och att investera i nya lokaler och förnödenheter – för att kunna erbjuda hjälp till fler människor.

Givargaranti – för din trygghet vid testamentsgåvor

Testamentsgåvor utgör ett viktigt bidrag till det sociala arbetet i vår stad, något vi på Uppsala Stadsmission vill uttrycka genom en Givargaranti – en trygghet för dig om hur vi tar hand om din gåva.

Detta innebär vår Givargaranti:

 • Om du utnämner Uppsala Stadsmission till testamentsexekutor upprättar vi bouppteckning och genomför arvskifte. Åtagandet inbegriper förutom omhändertagande av dödsboet också värdering, packning, transport, avyttring och städning.
 • Vi respekterar förordnandet i alla sina delar, oavsett att det omfattar fler mottagare utöver Uppsala Stadsmission.
 • Vi tar hand om allt arvegods med största omsorg, såväl lös som fast egendom.
 • Din gåva finansierar ovillkorligen den målgrupp eller det ändamål som du avsett.
 • Uppsala Stadsmission tar till vara din gåva på ett kostnadseffektivt sätt.
 • Vi behandlar ditt ärende med full sekretess.
 • Om du ger oss en begravningsinstruktion fullföljer vi din önskan med största möjliga omsorg.
 • Du är varmt välkommen att besöka verksamheter och att delta på informationsträffar och andra arrangemang inom Uppsala Stadsmission.
 • Vi medverkar ovillkorligen vid eventuella förändringar eller återkallanden av ett testamente och återlämnar de dokument som vi förvarat.

Så vet du att pengarna används på rätt sätt

Skriver du ditt testamente till förmån för Uppsala Stadsmission förvaltas ditt arv via stabila och varaktiga verksamheter. Din gåva kommer att förvaltas av en organisation med rötter som sträcker sig över hundra år tillbaka i tiden. Vi arbetar hela tiden för att använda våra gåvor så effektivt som möjligt. Vi har 90-konto, granskas av Svensk Insamlingskontroll och följer Giva Sveriges kvalitetskod.

Skriva testamente: detta bör du tänka på

Ett testamente är en frivillig handling, men nödvändig om du inte vill att lagens standardregler ska gälla för ditt arv. Det gäller också om du saknar släktarvingar och inte vill att arvsfonden ska ärva dig, utan föredrar att bidra till ett särskilt ändamål eller verksamhet som du känner ett engagemang för.

Viktiga saker när du upprättar ett testamente
Skriftligt och undertecknat med två vittnen på plats

För att vara giltigt ska testamentet vara skriftligt, daterat, undertecknat av dig och bevittnat av två personer. Båda vittnena ska vara på plats när testamentet undertecknas. Vittnena behöver inte känna till innehållet i testamentet men ska veta om att de bevittnar undertecknandet av ett testamente.

Oberoende vittnen utan egenintresse i testamentet
Testamentsvittnena måste vara över 15 år och får inte själva stå som mottagare i testamentet eller vara släkt med någon som är mottagare i testamentet. Förmyndare, god man eller förvaltare får inte heller bevittna för någon som hen företräder.

Förvara testamentet säkert
Förvara testamentet på en säker plats. Ett vanligt ställe för testamente brukar vara i ett bankfack. Du som har valt att ta hjälp av Uppsala Stadsmission kan välja att överlåta till oss att förvara ditt testamente utan kostnad.

Tydlighet för att undvika missförstånd
Det är viktigt att testamentet tydligt anger vem eller vilka som ska ärva dig. Därför ska alltid namn och personnummer, eller organisationsnummer stå med på testamentet. Ange anhöriga, vänner och/eller Uppsala Stadsmission om du vill stödja vårt arbete. Du kan välja att rikta gåvan direkt till någon av våra verksamheter, som exempelvis Mikaelsgården eller Kvinnobyrån, eller överlåta åt oss att använda gåvan där behoven är som störst.

Förvaltningen av arvet
Om du vill försäkra dig om att dina önskemål fullföljs kan du även bestämma vem som ska avveckla ditt dödsbo, en så kallad testamentsexekutor. Välj någon du känner förtroende för, en oberoende jurist eller Uppsala Stadsmission. Det senare alternativet är relativt vanligt då Uppsala Stadsmission utses till enda arvingen. I dessa fall kan vi även åta oss att ombesörja eventuella begravningsinstruktioner.

Ytterligare rådgivning
Om du är osäker är det bäst att ta kontakt med en jurist som är specialiserad på familjerätt. Du kan komma i kontakt med familjerättsjurister på banker, advokatbyråer eller begravningsbyråer.

Mallar för att skriva testamente

Om du har bestämt dig för att skriva ett testamente till förmån för Uppsala Stadsmission kan du välja någon av våra testamentesmallar nedan. Klicka på och skriv ut ett av alternativen beroende på om du vill använda dig av en eller flera förmånstagare.

Testamentesmall – en förmånstagare

Om du vill testamentera all kvarlåtenskap till Uppsala Stadsmission kan du använda denna mall.

Testamentesmall – flera förmånstagare

Om du vill testamentera delar av dina tillgångar till Uppsala Stadsmission kan du använda denna mall.

Vill du veta mer?

Kontakta
Sara Leijon
Ansvarig testamenten

tel: 072-239 63 64

Copyright © Uppsala Stadsmission