Skattereduktion

 

Uppsala Stadsmission blev 3 april 2020 godkänd som gåvomottagare av Skatteverket. Det innebär att du som givare kan få skattereduktion för gåvor som skänks till oss. För att omfattas av skattereduktion måste gåvor till oss uppgå till minst 200 kronor per tillfälle, och summeras till minst 2000 kronor för innevarande år. Skattereduktionen är 25 procent av gåvobeloppet och kan uppgå till högst totalt 3 000 kronor, vilket motsvarar gåvor till ett sammanlagt värde av 12 000 kronor per år.

 

Frågor och svar om skattereduktion

 

Vem kan få skattereduktion?
Alla privatpersoner som fyller 18 år senast 31 december det år som gåvan skänks och som betalar skatt i Sverige.

Hur får jag skattereduktion?
Gåvan måste uppgå till minst 200 kronor per gåvotillfälle, vilket innebär att autogirobetalningar på lägre belopp än 200 kronor ej omfattas av skattereduktion. Summerade gåvor till godkända organisationer måste uppgå till minst 2000 kronor per år. Har du givit gåvor för mindre än 2 000 kronor på ett år får du ingen skattereduktion. Säkerställ att vi har dina personuppgifter, d.v.s. namn, adress, personnummer och gärna även e-postadress. Summeringen av totalt antal gåvor hos olika organisationer görs av Skatteverket, genom att alla organisationer (gåvomottagare) lämnar in kontrolluppgifter till Skatteverket.

Är du osäker på om vi har dina personuppgifter eller har fler frågor om Skattereduktionen, kontakta Givarservice, mail givarservice@uppsalastadsmission.se eller tel. 018-16 03 30 (kl 9-12).

Hur mycket kan jag få i skattereduktion?
Skattereduktionen är 25 procent av dina summerade gåvor till en eller flera godkända organisationer. Maximalt belopp för skattereduktion är 3 000 kronor per år (25 procent av 12 000 kr), oavsett hur många godkända organisationer du ger stöd till.

Hur funkar det med kontrolluppgifter?
Vi kommer att lämna kontrolluppgifter till Skatteverket och till dig förutsatt att du uppfyller kriterierna ovan samt att vi har ditt personnummer registrerat. Skattereduktionen kommer att vara förtryckt i din inkomstdeklaration.

Hur gör jag om jag inte vill få skattereduktion?
Du kan välja att ge din gåva anonymt till Uppsala Stadsmission.

 

Räkneexempel på gåvor och möjliga avdrag:

Summerad gåva på 2 000 kr per år ger skattereduktion på 500 kr
Summerad gåva på 4 000 kr per år ger skattereduktion på 1 000 kr
Summerad gåva på 6 000 kr per år ger skattereduktion på 1 500 kr
Summerad gåva på 12 000 kr per år ger skattereduktion på 3 000 kr

 

Läs mer om Skattereduktion på Skatteverkets hemsida