Kvinnobyrån

Kvinnobyrån erbjuder strukturerade stödsamtal där du får möjlighet att bearbeta dina erfarenheter av att ha varit utsatt för våld eller behöver stöd i en pågående relation, samtidigt som vi erbjuder en väg ut ur isolering och in i gemenskap. Hos oss kan du få olika former av stöd – både individuellt och i grupp, samt att vi ger stöd i myndighetskontakter och vid juridiska ärenden. Vi erbjuder även stöd till barn utifrån Trappanmodellen, läs mer om den här.

Vid en första kontakt med oss så har vi ett samtal där du fritt får beskriva din situation och dina erfarenheter. Därefter kommer vi gemensamt fram till hur vi bäst kan hjälpa dig utifrån dina behov.

Kvinnobyrån är ingen myndighet och du kan därför vara anonym i kontakten med oss. Vi som arbetar på Kvinnobyrån är en socionom och en genusvetare.  Vi har även leg psykolog/psykoterapeut kopplad till verksamheten samt en barnmorska. Vi har tystnadsplikt, dock en skyldighet att underrätta myndigheter när oro om att barn far illa finns. 

Kontakta oss

Måndag-fredag: 08.30-16.00

Telefon: 018–16 03 32
Du kan också ringa och skicka SMS till
Mobil: 073-397 60 30

Adress: Kungsgatan 57 D
(Busshållplats finns i närområdet)

Kvinnobyrån

Kvinnobyrån erbjuder strukturerade stödsamtal där du får möjlighet att bearbeta dina erfarenheter av att ha varit utsatt för våld eller behöver stöd i en pågående relation, samtidigt som vi erbjuder en väg ut ur isolering och in i gemenskap. Hos oss kan du få olika former av stöd – både individuellt och i grupp, samt att vi ger stöd i myndighetskontakter och vid juridiska ärenden. Vi erbjuder även stöd till barn utifrån Trappanmodellen, läs mer om den här.

Vid en första kontakt med oss så har vi ett samtal där du fritt får beskriva din situation och dina erfarenheter. Därefter kommer vi gemensamt fram till hur vi bäst kan hjälpa dig utifrån dina behov.

Kvinnobyrån är ingen myndighet och du kan därför vara anonym i kontakten med oss. Vi som arbetar på Kvinnobyrån är en socionom och en genusvetare.  Vi har även leg psykolog/psykoterapeut kopplad till verksamheten samt en barnmorska. Vi har tystnadsplikt, dock en skyldighet att underrätta myndigheter när oro om att barn far illa finns. 

Kontakta oss

Måndag-fredag: 08.30-16.00

Telefon: 018–16 03 32
Du kan också ringa och skicka SMS till
Mobil: 073-397 60 30

Adress: Kungsgatan 57 D
(Busshållplats finns i närområdet)