Kvinnobyrån

 

Kvinnobyrån erbjuder strukturerade stödsamtal där du får möjlighet att bearbeta dina erfarenheter av att ha varit utsatt för våld eller behöver stöd i en pågående relation, samtidigt som vi erbjuder en väg ut ur isolering och in i gemenskap. Hos oss kan du få olika former av stöd – både individuellt och i grupp, samt att vi ger stöd i myndighetskontakter och vid juridiska ärenden. Vi erbjuder även stöd till barn utifrån Trappanmodellen, läs mer om den här.

Vid en första kontakt med oss så har vi ett samtal där du fritt får beskriva din situation och dina erfarenheter. Därefter kommer vi gemensamt fram till hur vi bäst kan hjälpa dig utifrån dina behov.

Kvinnobyrån är ingen myndighet och du kan därför vara anonym i kontakten med oss. Vi som arbetar på Kvinnobyrån är en socionom och en genusvetare.  Vi har även leg psykolog/psykoterapeut kopplad till verksamheten samt en barnmorska. Vi har tystnadsplikt, dock en skyldighet att underrätta myndigheter när det finns oro om att barn far illa.

Läs mer om våld i nära relation. Hur kan våld se ut och vilka är varningssignalerna?

Vi erbjuder stöd och vägledning

Sluten grupp för kvinnor med barn

Vår slutna grupp för kvinnor med barn, ger möjlighet att träffa andra med liknande erfarenheter. Denna stödgrupp träffas under ledning av leg psykolog/psykoterapeut. Våra samtal berör våldsutsatthetens effekter, både för vuxna och barn, vilket hjälper dig att bearbeta dina erfarenheter och stärka ditt föräldraskap. Efter en inledande gemensam middag, där alla deltagare, barn, volontärer och gruppledare äter tillsammans, sätter vi oss ned och samtalar i grupp. Barnen får under tiden leka tillsammans med våra volontärer.

Samtalsstöd

Vi erbjuder enskilda samtal med stöd och vägledning utifrån din situation och dina behov.

Samtalen innefattar exempelvis:
Kuratorsstöd med fokus på hantering och bearbetning av våldet
Stöd i kontakt med myndigheter såsom Socialtjänst, Region Uppsala, Migrationsverket och polis
Vägledning gällande t ex vårdnad, umgänge och faderskap

Trappansamtal

Kvinnobyrån erbjuder, i en serie av samtal, stöd till barn från 4 år och uppåt som varit utsatta för våld i en nära relation. Syftet är att ge barnen möjlighet att berätta om och bearbeta det våld de har varit utsatta för. Samt att hjälpa barnet att göra det som hänt begripligt.

Stödet består av sammanlagt 8-10 samtal, vilka genomförs med upp till en veckas mellanrum och, beroende på barnets ålder, varar i 30–60 minuter.

Föräldrautbildning Trygghetscirkeln

Trygghetscirkeln lägger fokus på att skapa kontakt, utveckla föräldra-barnrelationen, samt få en djupare förståelse för barnets behov. Målet är att barnet ska känna sig tryggare i sig självt och kunna stå starkare inför livets utmaningar. Vi vill stödja och uppmuntra dig som förälder, samt förmedla kunskap så att du kan känna dig mer trygg och nöjd i föräldrarollen. Utbildningen sker i en liten grupp, med förutbestämda teman, under åtta tillfällen och leds av Kvinnobyråns föreståndare och kurator.

Behöver du akut hjälp?

 

Ring 112

Larma på detta nummer om du utsätts för hot och våld.

Socialjouren

Ring 018-15 00 00 efter kl 15.00 eller be att få komma i kontakt med socialjouren via 112.

Kvinnofridslinjen

Öppet dygnet runt. Ring 020-50 50 50

Nexus

Kommunens verksamhet för personer som varit eller är våldsutsatta i en nära relation. De gör även akuta bedömningar kring din situation.
Kontakta Nexus

Vanliga frågor

 

Är Kvinnobyrån en verksamhet för alla kvinnor?
Nej, vi är en stödverksamhet som riktar sig till främst kvinnor som varit utsatta för någon form av hot och våld i en relation, ofta av en manlig förövare.

Fungerar ni som en kvinnojour?
Nej, vi har enbart öppet under kontorstid, men nås under vardagar på både telefon, mail eller sms. Vid behov av akut stöd ring 112, Kvinnofridslinjen eller Socialjouren.

Erbjuder ni skyddat boende?
Nej, men vi har två anonyma utslusslägenheter.

Kan man få hjälp med pengar hos er?
Nej, vi har tyvärr inga möjligheter att ge pengar.

Kan vi som föräldrar få stöd?
Ja, vi kan erbjuda stöd genom vår föräldrautbildning Trygghetscirkeln . Vi har även en kvällsgrupp för mammor ledd av leg psykolog/psykoterapeut, som erbjuder stöd till dig som utsatts för hot och våld.

 

Kvinnobyrån

Kungsgatan 57D
Måndag-fredag: 08.30-16.00

Du kan också ringa och skicka SMS till
mobil 073-397 60 30

TEL: 018–16 03 32

Skicka meddelande

Anna Sjölund

Verksamhetschef

TEL: 073-397 60 30

Skicka meddelande

Nathalie Ahlbom

Kurator

TEL: 072-557 52 22

Skicka meddelande