Kvinnobyrån

Kvinnobyrån erbjuder stödsamtal där du får möjlighet att bearbeta dina erfarenheter av att utsättas för våld, samtidigt som vi erbjuder en väg ut ur isolering och in i gemenskap. Hos oss kan du få olika former av stöd – både individuellt och i grupp. Vi erbjuder även vägledning för dig som väntar barn utan en partner, samt ger stöd i myndighetskontakter och vid juridiska ärenden.

Vid en första kontakt med oss så har vi ett samtal där du fritt får beskriva din situation och dina upplevelser. Därefter kommer vi gemensamt fram till hur vi bäst kan hjälpa dig utifrån dina behov.

Kvinnobyrån är ingen myndighet och du kan därför vara anonym i kontakten med oss. Vi som arbetar på Kvinnobyrån är en socionom, en genusvetare, en psykoterapeut samt en barnmorska anställd på timmar. Personalen har tystnadsplikt och anmälningsplikt.

Ny stödgrupp

Är du mamma med erfarenhet av hot och våld från din relation? I vår stödgrupp kan du får stöd. Vi startar kl 15:15 den 9 nov. Kontakta oss om du vill vara med.

Kontakta oss

Måndag-fredag: 08.30-16.00

Telefon: 018–16 03 32
Du kan också ringa och skicka SMS till
Mobil: 073-397 60 30

Adress: Kungsgatan 57 D
(Busshållplats finns i närområdet)

Kvinnobyrån

Kvinnobyrån erbjuder stödsamtal där du får möjlighet att bearbeta dina erfarenheter av att utsättas för våld, samtidigt som vi erbjuder en väg ut ur isolering och in i gemenskap. Hos oss kan du få olika former av stöd – både individuellt och i grupp. Vi erbjuder även vägledning för dig som väntar barn utan en partner, samt ger stöd i myndighetskontakter och vid juridiska ärenden.

Vid en första kontakt med oss så har vi ett samtal där du fritt får beskriva din situation och dina upplevelser. Därefter kommer vi gemensamt fram till hur vi bäst kan hjälpa dig utifrån dina behov.

Kvinnobyrån är ingen myndighet och du kan därför vara anonym i kontakten med oss. Vi som arbetar på Kvinnobyrån är en socionom, en genusvetare, en psykoterapeut samt en barnmorska anställd på timmar. Personalen har tystnadsplikt och anmälningsplikt.

Kontakta oss

Måndag-fredag: 08.30-16.00

Telefon: 018–16 03 32
Du kan också ringa och skicka SMS till
Mobil: 073-397 60 30

Adress: Kungsgatan 57 D
(Busshållplats finns i närområdet)