Ungdomsverksamhet

Hjälp oss ge barn & unga i utsatthet en ökad glädje & trygghet – året om!

Barn och ungdomar i social- och ekonomisk utsatthet upplever oftare stress och utanförskap än sina kamrater. De kan sällan ta del av aktiviteter som andra kompisar deltar i lokalt på orten, exempelvis följa med till badplatsen, gå på bio, eller köpa fotbollsskor så att man kan träna med kompisarna i fotbollslaget. Ensamhet är smärtsamt för alla – men kanske allra värst för barn och ungdomar i familjer där otryggheten är stor och ekonomin inte räcker till.

Den senaste Fattigdomsrapporten från Rädda Barnen visar att 186 000 barn (motsvarande 9,3% av alla barn) i Sverige lever i ekonomisk utsatthet*. Situationen i Uppsala utgör inget undantag i statistiken, utan närmare 1 av 10 barn och ungdomar lever här i ekonomiskt utsatta områden och familjer. Vi ser också detta tydligt genom Stadsmissionens olika stödverksamheter.

Uppsala Stadsmissions mål är att starta en ny verksamhet inriktad på stöd till unga genom mötesplatser och ökad närvaro av trygga vuxna. Vi vill:

  • Erbjuda en uppsökande verksamhet och arbeta med föräldrar för att ge stöd i föräldraskap.
  • Vara med och bidra till att skapa en gemenskap bland de boende.
  • Förmedla stöd till de unga för att klara sin skolgång, hitta arbeten och praktikplatser för att så småningom stå på egna ben. 

Hur kan man vara med och bidra?

För att nå målet behöver vi hitta stöd från Uppsala kommun, lokala företag, olika föreningar och nätverk, samt den breda allmänheten. Tillsammans kan vi förändra och göra skillnad för unga i Uppsala – under sommaren och hela året om!

Vill du vara med och möjliggöra vår satsning? Ge oss ditt stöd via Swish 900 28 25, eller BG 900-2825. alternativt PG 90 02 82-5 (märk gärna din betalning ”ungdom”).

Som företag kan man välja att gå in och stötta oss med ett monetärt stöd, genom ett av våra företagspaket nedan. Det är också möjligt att ge stöd till ungdomarna genom att:

– Låna ut en lokal, i norra eller nordöstra Uppsala – ca 100-150 kvm, gärna med ett litet kök, en samlingslokal och litet kontorsrum.
– Skänka möbler och kontorsutrustning mm till ungdomslokalen.

Kontakta gärna Ewa Johansson, Kommunikations – och Insamlingschef, på tel: 070-303 10 09, eller mail: ewa.johansson@uppsalastadsmission.se för mer information.

Företagspaket:

Ungdomspartner: 100 000 kr +

Som Ungdomspartner får ni:

• Företaget lyfts fram i vårt nyhetsbrev
• Tackannons i UNT
• Diplom
• Tacklunch på Alla Hjärtans dag
• Exponering på vår hemsida
• Omnämnande i vår verksamhetsberättelse
• Ungdomspartner-symbol att använda i er kommunikation
• Möjlighet till volontärinsatser, inklusive volontärutbildning för personalen
• Nära koppling till ungdomsverksamheten, med studiebesök och info till personalen
• Ert företag blir inbjuden att träffa de andra partnerföretagen

 

Ungdomsvän: 50 000 kr – 99 999 kr

Som Ungdomsvän får ni:

• Tackannons i UNT
• Diplom
• Tacklunch på Alla Hjärtans dag
• Exponering på vår hemsida
• Omnämnande i vår verksamhetsberättelse
• Ungdomsvän-symbol att använda i er kommunikation
• Ert företag blir inbjuden att träffa de andra vänföretagen

 

Ungdomssupporter: 10 000 kr – 49 999 kr

Som Ungdomssupporter får ni:

• Tackannons i UNT
• Diplom
• Exponering på vår hemsida
• Omnämnande i vår verksamhetsberättelse
• Ert företag blir inbjuden att träffa de andra supporterföretagen

Språk »