Uppsala Stadsmission har tagit en aktiv roll i Sveriges miljömålsarbete för minskat matsvinn. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi utvecklat en resurseffektiv och miljöanpassad återvinningsmodell. En livsmedelsbutik kan, istället för att slänga osåld mat, skänka maten till oss – vilket i sin tur möjliggör att vi kan dela ut den till människor i utsatthet i Uppsala. Vi samarbetar även med Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun för att få människor som står långt ifrån arbetsmarknaden in i arbetsträning och hjälpa dem tillbaka till ett arbete.

Varje vardag hämtar våra volontärchaufförer livsmedelsbutikers matsvinn. En del av matsvinnet går direkt ut till våra sociala verksamheter som Mikaelsgården, där stöd ges till människor i hemlöshet. Resterande matsvinn levereras till Matcentralen, som är Uppsala Stadsmissions centrallager för hantering av funktionellt livsmedelssvinn. På Matcentralen omvandlar vi matsvinnet till Matkassar som vi delar ut till människor som lever i social och ekonomisk utsatthet.

Matkassen delas varje vecka ut till i snitt 280 hushåll, där ungefär vartannat hushåll av dessa utgörs av en barnfamilj. Personer med en inkomst mindre än 9 290 kr/månaden kan ansöka om att prenumerera på Matkassen. Priset är 250 kr och berättigar prenumeranten till uthämtning av en matkasse i veckan under ett halvårs tid.

Verksamhetsidén är utvecklad i nära samarbete med forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och livsmedelsbranschen.

OBS! Vi har många nya ansökningar men saknar just nu möjlighet att ta in nya prenumeranter på Matkassen. Vi kan i dagsläget tyvärr inte ge besked om när antalet utdelade matkassar kan utökas.