Matcentralen

Uppsala Stadsmission räddar varje vardag matsvinn från livsmedelsbutiker och konditorier i Uppsala. Under 2018 lyckades vi rädda 81 ton matsvinn som istället för att slängas delades ut till ekonomiskt utsatta i Uppsala.

Uppsala Stadsmission har tagit en aktiv roll i Sveriges miljömålsarbete för minskat matsvinn. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi utvecklat en resurseffektiv och miljöanpassad återvinningsmodell. En livsmedelsbutik kan istället för att slänga osåld mat, skänka maten till oss som delar ut den till ekonomiskt utsatta i Uppsala. Vi samarbetar även med Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun för att få människor som står långt ifrån arbetsmarknaden in i arbetsträning.

Varje vardag hämtar våra volontärchaufförer livsmedelsbutikers matsvinn. En del av matsvinnet går direkt ut till våra sociala verksamheter som Mikaelsgården för hemlösa och socialt utsatta.

Resterande matsvinn levereras till Matcentralen, som är Uppsala Stadsmissions centrallager för hantering av funktionellt livsmedelssvinn.På Matcentralen omvandlar vi matsvinnet till Matkassar som vi delar ut till människor som lever i social och ekonomisk utsatthet.

Matkassen delas varje vecka ut till 430 hushåll, och når bland dessa totalt 350 st barn. Personer med en inkomst mindre än 9 290 kr/månaden kan ansöka om att prenumerera på Stadsmissionens Matkassen. Priset är 250 kr och berättigar prenumeranten till uthämtning av en matkasse i veckan under ett års tid.

Verksamhetsidén är utvecklad i ett nära samarbete med forskning från Sveriges Lantbruksuniversitet och livsmedelsbranschen.

Matprojektet – med stöd från Tillväxtverket

I januari 2019 startades Matprojektet, som finansieras av Tillväxtverket. Det är ett pilotprojekt i cirkulär ekonomi och pågår under hela 2019. Syftet är att utveckla vår nuvarande kretsloppmodell för matsvinnshantering och minska vårt egna svinn inom verksamheten. Tidigare slängdes stora mängder av det omhändertagna matsvinn vi hämtat in från samarbetande livsmedelsbutiker på grund av att det inte höll tillräckligt hög standard för att delas ut i våra matkassar eller sociala verksamheter.

Projektet har medfört att vi idag tar tillvara på större mängder av det svinn som tidigare slängdes och istället tillagar det i vegetariska soppor och grytor som sedan delas ut till människor i ekonomisk utsatthet.