Bostad först

 

Eget boende är en mänsklig rättighet och människor som lever i hemlöshet behöver först den grundtrygghet en egen bostad ger innan de kan förväntas ta itu med att förändra sitt liv.

Bostad först är en boendemodell som ger människor i hemlöshet med psykosocial problematik och stödbehov en egen lägenhet med individuellt anpassade stödinsatser. De får stöd för att kunna bo kvar i sin bostad, förbättra sin hälsa och hitta sociala sammanhang och en meningsfull vardag.

 

Anpassat efter personens behov

Stödet från Bostad Först är anpassat till varje person och bygger på att individen själv är med och skapar sina mål, framtidsplaner och eventuella behandling för missbruk eller psykisk ohälsa. Det ställs inga krav från verksamhetens sida på att man exempelvis ska vara fri från alkohol för att behålla hyreskontraktet. Det som gäller för hyresgästen inom Bostad Först är detsamma som gäller alla andra hyresgäster – att du följer de krav som finns i hyreskontraktet. Bostad Först ska bestå av tvärprofessionella team som arbetar metodtroget utifrån Bostad först-metodikens grundprinciper och som besitter en varierad yrkeskompetens inom socialt arbete.

Vi arbetar tillsammans med Uppsala kommun som står för myndighetsutövandet och Uppsala Stadsmission står för det individuella stödet.

Läs mer om modellen på bostadforst.se

Carola Matilainen

Verksamhetschef

TEL: 073-075 37 57

Skicka meddelande

Henrik Borg

Behandlingsassistent

TEL: 018-16 03 33

Skicka meddelande

Andreas Fredriksson

Behandlingsassistent

TEL: 018-16 03 33

Skicka meddelande

Alice Tervalampi

Vägledare

TEL: 076-639 04 55

Skicka meddelande