Så här hanterar vi dina personuppgifter

Vi värnar inte bara om människor som lever i utsatthet utan också om dig och alla andra som stödjer vår verksamhet. På Uppsala Stadsmission är det därför viktigt att hålla en hög nivå av skydd för din personliga integritet. GDPR (General Data Protection Regulation) är en förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL). Vi vill med dessa riktlinjer visa hur vi säkerställer att din integritet skyddas genom trygg hantering av dina personuppgifter. Vi samlar in uppgifter om alla som skänker en gåva till oss, såväl privatpersoner som företag, stiftelser, föreningar och fonder.

Som givare kan du välja att vara anonym. Ditt namn publiceras inte utan ett medgivande från dig. Uppsala Stadsmission med organisationsnummer 802464-0065 är personuppgiftsansvarig.

När samlar ni in mina personuppgifter?

  • När du ger en monetär gåva (om du inte väljer att vara anonym)
  • När du anmäler dig som månadsgivare
  • När du köper gåvogram (minnesgåva, hyllningsgåva)
  • När du prenumererar på något av våra nyhetsbrev
  • När du öppnar ett mail från oss eller klickar på en länk i ett mail från oss
  • När du blir volontär hos oss eller anmäler dig till ett uppdrag vi anordnar
  • När du anmäler dig till ett evenemang som Uppsala Stadsmission anordnar
  • När du beställer inbetalningskort av oss

Vilka personuppgifter samlar ni in?

De uppgifter vi kan komma att samla in är namn, personnummer, adress, e-post och/eller telefonnummer. Vi sparar också information om själva gåvan (datum, belopp, ändamål, betalsätt och gåvotyp). Kontouppgifter sparas endast om de lämnas i samband med ett autogiromedgivande. För att hålla vårt register uppdaterat hämtar vi kompletterande personuppgifter såsom adress, telefonnummer och personnummer från Statens personadressregister, SPAR. Inga känsliga personuppgifter lagras. Vi hyr regelbundet adresslistor över potentiella givare från annan part. Dessa uppgifter raderas dock efter kampanjens slut för de personer som väljer att inte ge en gåva.

Varför sparar ni personuppgifter?

För att kunna hålla kontakt med dig med löpande information och återkoppling behöver vi spara dina uppgifter. Uppgifterna kommer också att användas för marknadsföring via exempelvis brev och e-post, samt för uppföljning och analys. Uppsala Stadsmission ger inte dina uppgifter vidare, utom till de av våra leverantörer och samarbetspartners som är personuppgiftsbiträden, exempelvis IT-leverantörer och tryckerier, vilket är nödvändigt för att kunna kommunicera med dig via exempelvis e-post och brev. Uppgifterna sparas endast så lång tid som anses nödvändig beroende på hur de är ämnade att användas. Uppgifter om dig i vårt givarregister kan sparas upp till tre år efter din senaste kontakt med oss.

Kontaktinformation

Du är alltid välkommen att kontakta oss via mail eller tel: 018-56 40 21.

Du kan som givare när som helst begära information om vilka personuppgifter som finns registrerade och/eller begära rättelse av felaktiga uppgifter. Givare har också rätt att när som helst tacka nej till utskick och material från Uppsala Stadsmission samt till att personuppgifter sparas. Om du önskar något av ovan kan du skicka en skriftligt undertecknad begäran till nedan angiven adress.

Uppsala Stadsmission
Kungsängstorg 2
753 19 Uppsala

Ta gärna del av hela vår integritetspolicy här

Språk »