Integritetspolicy

 

Allmänt
I Uppsala Stadsmissions integritetspolicy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter som sparas av oss samt hur du kan kontakta oss. Uppsala Stadsmission är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Vid all hantering av givares och volontärers personuppgifter iakttas alltid hög sekretess och säkerhet.

Uppsala Stadsmission respekterar din integritet och rätten att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka data vi samlar in och varför. Dessa rutiner gäller när Uppsala Stadsmission registrerar dina personuppgifter enligt stycket nedan.

Personuppgifter vi samlar in
Personuppgifter vi samlar in kan exempelvis vara ditt namn, postadress, telefonnummer, mobiltelefonnummer, e-postadress, kontonummer samt personnummer. Uppsala Stadsmission kan komma att uppdatera dina uppgifter från offentliga register om det är nödvändigt för att upprätthålla god registervård.

Uppsala Stadsmission registrerar personuppgifter i samband med:

 1. a) Att du skänker en gåva eller köper en vara oavsett betal- eller gåvokanal
  b) Att du beställer ett inbetalningskort från oss
  c) Att du kontaktar oss via e-post, post, telefon, vår webbplats eller sociala medier
  d) Att du anmäler dig som månadsgivare via autogiro/SMS eller som prenumerant av vårt nyhetsbrev
  e) Att du anmäler dig som volontär för Uppsala Stadsmission
  f) Att du anmäler dig till ett uppdrag som Uppsala Stadsmission anordnar
  g) Att du anmäler dig till ett evenemang som Uppsala Stadsmission anordnar
  h) Att du skriver på exempelvis en namninsamling eller ett upprop från Uppsala Stadsmission
  i) Att du lämnar dina uppgifter till en representant från Uppsala Stadsmission på exempelvis en mässa eller ett evenemang
  j) Ditt besök på vår webbplats inklusive men inte begränsat till trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt exempelvis den typ av enhet, webbläsartyp och det operativsystem som används för besöket
  k) Att du öppnar ett mail från oss eller klickar på en länk i ett mail från oss, exempelvis din IP-adress
  l) Att vi hyr in din adress från en extern källa
 2. m) Att vi samlar in uppgifter till personer som arbetar på företag och andra organisationer som vi tror kan vara intresserade av vår verksamhet

Hur vi använder insamlad information
Uppsala Stadsmission samlar in gåvor från privatpersoner, företag, föreningar, stiftelser och fonder. Uppsala Stadsmission behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

a) För att informera om vårt arbete och vår verksamhet till såväl privatpersoner som företag eller andra organisationer
b) För att tacka för inkomna gåvor och att berätta om hur insamlade medel används
c) För att uppfylla lagkrav gällande lagring av avtal
d) För att öka intäkter genom frågor om höjning av autogirobelopp
e) För att öka intäkter genom frågor om att starta autogiro
f) För att öka intäkter genom att be om nya eller extra gåvor
g) För att öka intäkter genom att utföra marknadsundersökningar
h) För att fullgöra beställningar av varor och gåvoblad
i) För att möjliggöra god givarservice – som att hantera dina förfrågningar och önskemål på ett effektivt sätt, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt
j) För att möjliggöra god givarservice kan en kopia på gåvobladet för hyllnings- eller minnesgåvan du skänkt skickas på nytt till och på begäran av jubilar, begravningsbyrå eller anhörig
k) För att nå ut till givare med generell och riktad marknadsföring och marknadsföring som anpassats efter ditt tidigare givande och surfande, lagras och analyseras uppgifter om en beställd vara eller skänkt gåva

l) För att nå ut till potentiella givare, företag eller andra organisationer med generell och riktad marknadsföring
m) För systemadministration och för att kunna upprätthålla god registervård
n) För att ta fram statistiska data om våra givares givarbeteende och givarmönster – detta görs på en aggregerad nivå utan att identifiera enskilda personer
o) För att vid analys och bearbetning av givare utföra segmentering och profilering av givargrupper, för att kunna utveckla och anpassa vår kommunikation så att den specifikt passar dig eller en liknande givargrupp
p) För att genom analys av ditt användarbeteende i våra digitala kanaler – exempelvis webbsida, nyhetsbrev, sociala medier – leverera, utveckla och förbättra vår kommunikation samt din användarupplevelse på plattformar som erbjuds av oss
q) För att skicka viktig information, exempelvis förändringar i våra villkor och policyer
r) För att volontärer ska kunna verka för Uppsala Stadsmission och genomföra olika uppdrag och aktiviteter

Information som kan lämnas ut 
Vi kan dela med oss av information till andra företag som behandlar data å våra vägnar. Detta för att vi ska kunna utföra våra tjänster, exempelvis analys, distribution eller andra tjänster som upprätthåller och tillämpar våra användarvillkor och leveransvillkor. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess. Exempel på externa parter som vi delar information till är tryckerier, telemarketingbyråer och DM-byråer. Uppsala Stadsmission förbinder sig till att ha giltiga personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga leverantörer.

Uppsala Stadsmission samarbetar endast med partners som behandlar personuppgifter inom EU/EES, eller med företag som upprätthåller samma skyddsnivå som inom EU/EES alternativt sådana som garanterar att de upprätthåller samma skyddsnivå genom separat avtal så som EU Standardavtalsklausuler eller annan av EU godkänd skyddsåtgärd.

Om cookies (webbkakor)
När du använder vår webbplats lagrar vi så kallade cookies på din dator. Då lagras information om din användning av vår webbplats, om vilka sidor i vår domän som besöks samt om du klickat dig in på vår webbplats från en annan webbplats. Detta görs för att förbättra användarupplevelsen för dig som besökare, samt för att anpassa riktad kommunikation till dig som besökare på andra webbplatser. Information som lagras kan vara teknisk information om din enhet, webbläsarversion och IP-adress. Cookies innehåller inte uppgifter som t.ex. namn, personnummer och e-postadress.

Om du inte vill att cookies lagras i samband med ditt besök på vår webbplats kan du ändra det i inställningarna för din webbläsare så att den inte tillåter cookies.

Länkar till andra webbplatser
I händelse av att vår webbplats innehåller länkar till tredje parts webbplats, hemsida, eller till material publicerat hos tredje part, är dessa länkar endast för informationssyfte. Eftersom Uppsala Stadsmission saknar kontroll över innehållet på dessa webbplatser ansvarar vi inte för dess innehåll. Uppsala Stadsmission ansvarar inte heller för skador eller förluster som skulle kunna uppstå vid användning av dessa länkar.

Rättslig grund samt lagring och gallring av personuppgifter
I och med att du lämnar personuppgifter till Uppsala Stadsmission registreras och lagras uppgifterna om dig och din eventuella gåva, samt behandlas för angivna ändamål. Som rättslig grund för personuppgiftsbehandling kommer Uppsala Stadsmission hänvisa till uppfyllande av avtal, berättigat intresse, rättslig förpliktelse eller samtycke. Om Uppsala Stadsmission använder sig av berättigat intresse som grund, kommer det endast göras i de syften som angetts i denna policy.

Dina personuppgifter sparas så länge de är aktuella eller nödvändiga för de ändamål de samlats in för. Om dina personuppgifter lagras i vårt givarregister kan dessa sparas upp till 36 månader efter att du senast kommunicerat med oss – exempelvis skänkt en gåva. Viss information kan behållas längre på grund av andra lagkrav, exempelvis bokföringslagen. För- och efternamn på personer som en hyllnings- eller minnesgåva avser samt mottagaradress för minnes- eller hyllningsblad, sparas under en tidsbegränsad period för god givarservice. Några gånger per år hyr vi adresslistor från externa källor med adresser till potentiella givare. Efter tre månader raderas dessa uppgifter ur vår databas om personerna inte väljer att skänka en gåva.

Samtycke
Vi samlar in skriftliga samtycken för att säkerställa behandling för ett visst syfte för att kunna spara nödvändig information, t.ex. i samband med att du anmäler dig som volontär för Uppsala Stadsmission eller för att vi ska kunna använda oss av bilder på dig i vår kommunikation. Observera att du när som helst kan återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss, för kontaktuppgifter se rubriken ”Så kontaktar du oss”.

Dina rättigheter
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vilken information vi sparar om dig. Uppsala Stadsmission kommer på eget eller givarens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan när som helst begära att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas av oss. Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter vi har registrerade om dig genom att skriftligt begära ett registerutdrag från Uppsala Stadsmission. När vi hyrt din adress från extern källa, har du rätt att veta adresskälla.

Du kan alltid meddela oss om du inte vill att vi kontaktar dig via exempelvis fysiska brev och telefonsamtal. Vi kan dock komma att kontakta dig med information gällande ändrade eller uppdaterade villkor, samt information om avtal. Du kan även själv stoppa mailkommunikation från oss genom att klicka på ”Avsluta prenumeration” längst ned i det mail som du mottagit från oss.

Våra kontaktuppgifter hittar du under rubriken ”Så kontaktar du oss”.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss alternativt till Integritetsmyndigheten.

Så kontaktar du oss
För ytterligare information om personuppgiftshantering eller om du har övriga frågor, är du varmt välkommen att kontakta oss.

Postadress:
Uppsala Stadsmission
Sysslomansgatan 8
753 11 UPPSALA

E-postadress:
info@uppsalastadsmission.se

Telefonnummer:
018-16 03 30 (vardagar kl. 9-12)

Detta dokument gäller från 2018-05-25.
Senast uppdaterad: 2022-06-22.