Samarbeten och nätverk

Sveriges Stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioner är medlemsförening för Sveriges tio stadsmissioner som finns från Umeå i norr till Malmö i söder.

Svenska Postkodlotteriet

Uppsala Stadsmission är genom Sveriges Stadsmissioner en av förmånstagarna som får ta emot pengar från Svenska Postkodlotteriet.

Uppsala Klimatprotokoll

Uppsala Stadsmission samarbetar kring klimatfrågor inom ramen för nätverket Uppsala Klimatprotokoll.

Svensk insamlingskontroll

Svensk insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konto till ideella organisationer med offentlig insamling.

Giva Sverige

Giva Sverige är en branschorganisation som verkar för goda förutsättningar och ökat förtroende för insamling till goda ändamål.