Företag

 

Genom att stötta Uppsala Stadsmissions arbete är ert företag eller organisation med och förändrar förutsättningarna för människor som lever i utsatthet i Uppsala.

När ert företag eller organisation stöttar Uppsala Stadsmissions arbete för människor i utsatthet bidrar ni till en hållbar utveckling och tar socialt ansvar. Vi har stor kännedom om behoven i Uppsala och formar våra insatser och verksamheter därefter. Ett långsiktigt monetärt samarbete ger oss stabilitet och möjlighet till både akuta och långsiktiga insatser. Resurserna används alltid där de bäst behövs.

Många företag har ett starkt engagemang för staden de verkar i. Var med ni också och gör Uppsala till en mänskligare stad – skänk en gåva eller kontakta oss för ett långsiktigt samarbete.

Ge en gåva från ert företag

 

Vänföretag

Vid monetärt stöd från 25 000 kr

Vänsymbol som visar att ni är vänföretag till Uppsala Stadsmission att använda i era egna kommunikationskanaler

Exponering av företagets eller organisationens namn på Uppsala Stadsmissions hemsida

Digitalt nyhetsbrev

Digitalt diplom som visar på ert företags engagemang

Inbjudan till nätverksträff med andra aktörer som stöder Uppsala Stadsmission

Partner

Vid monetärt stöd från 50 000 kr

Partnersymbol som visar att ni är partnerföretag till Uppsala Stadsmission att använda i era egna kommunikationskanaler

Exponering av företagets eller organisationens logotyp på Uppsala Stadsmissions hemsida

Digitalt nyhetsbrev

Digitalt diplom som visar på ert företags engagemang

Inbjudan till nätverksträff med andra aktörer som stöder Uppsala Stadsmission

Möjlighet till presentation av Uppsala Stadsmissions arbete för era medarbetare eller kunder

Möjlighet till volontärinsatser inklusive förberedande volontärutbildning för personalen

Möjlighet till synlighet i våra kommunikationskanaler

Huvudpartner

Vid monetärt stöd från 100 000 kr

Huvudpartnersymbol som visar att ni är huvudpartnerföretag till Uppsala Stadsmission att använda i era egna kommunikationskanaler

Exponering av företagets eller organisationens logotyp på Uppsala Stadsmissions hemsida och verksamhetsberättelse

Digitalt nyhetsbrev

Digitalt diplom som visar på ert företags engagemang

Inbjudan till nätverksträff med andra aktörer som stöder Uppsala Stadsmission

Möjlighet till presentation av Uppsala Stadsmissions arbete för era medarbetare eller kunder

Möjlighet till volontärinsatser inklusive förberedande volontärutbildning för personalen

Möjlighet till synlighet i våra kommunikationskanaler

Möjlighet till ett besök för företaget inom vår verksamhet

Möjlighet att tillsammans med oss vara värd för en nätverksträff

Synlighet med logotyp i vår årliga tackannons i UNT

Pia Andersson

Företagssamarbeten

TEL: 070-247 04 74

Skicka meddelande

Insamling av kläder och husgeråd

Genom ett samarbete med Stadsmissionen kan vi tillsammans erbjuda er personal att lämna kläder och prylar som de inte använder längre.

Vi välkomnar givetvis också punktvisa stödinsatser från olika företag och organisationer, exempelvis:
Praktikplatser/arbetsträningsplatser
Pro Bono uppdrag/tjänster

Skänk livsmedel och var med och fyll Matkassen

Du som driver en livsmedelsbutik, café eller restaurang kan, istället för att slänga osåld mat, skänka maten till oss. Detta möjliggör i sin tur att vi kan dela ut den till människor i utsatthet i Uppsala via vår Matcentral där vi packar Matkassar som vi delar ut till människor som lever i ekonomisk utsatthet. Innehållet i Matkassen kan variera, men omfattar både livsmedel, städ och hygienartiklar.


”Det går att göra skillnad om vi hjälps åt”

För oss är det viktigt att göra ett riktigt bra jobb för våra uppdragsgivare och kunder samt bidra till en bättre värld i ett större perspektiv. Sedan december 2015 bestämde vi oss för att helhjärtat engagera oss i Uppsala Stadsmission. På så sätt kan vi vara med och bidra till att hjälpa utsatta människor där vi verkar, t.ex. människor som saknar tak över huvudet eller mål mat för dagen. Det handlar inte bara om att skänka pengar utan lika mycket om att ge av vår tid.

Verkar du i Uppsala så ger det mycket att hjälpa till här på hemmaplan där du direkt kan se effekterna av din insats. Vi får otroligt mycket tillbaka av att stötta Uppsala Stadsmission som huvudpartner. Det går att göra skillnad lokalt om vi hjälps åt.

TOMAS WIDERLÖV

 


Huvudpartners

Partners

Vänföretag

Anders Walls Stiftelse

Arkitekterna Krook & Tjäder i Uppsala

Doctricks AB

Fg Advizer

InfraKonsult STHLM Nord

Limont Consulting AB

MEAs Fastigheter

Novavax

S:t Ansgars stiftelse

S:t Johanneslogen Stenbocken

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne

Uppsala Länsnykterhetsförbund

Uppsala Maskin och Verktyg

Vattholma pastorat