Styrelse

 

Uppsala Stadsmission är en ideell förening. Styrelsen väljs i samband med det årliga föreningsmötet dit alla medlemmar är välkomna. Styrelsen sammanträder sedan fyra gånger per år. Direktor för Uppsala Stadsmission tillsätts av styrelsen.

 

Sara Lööf
ordförande
Advokat/Partner, Nordström Advokater AB

Rebecca Fredriksson
kommunikationsdirektör, Region Uppsala

Gunnar Hedberg
Tidigare ordförande i kommunstyrelsen

Kristina Holmberg
Verksamhetschef för diakoni i Uppsala pastorat

Jörgen Jonsson
Auktoriserad redovisningskonsult, ekonomichef för Mielindgruppen AB och Stiftelsen Norrlandsgårdarna

Kristofer Klerfalk
Entreprenör och VD för CoCreation Health

Karin Ljudén
Partner/seniorkonsult, grundare Lyhra kommunikation och förändring AB

Valberedning

Ulrika Moström Ågren

Valberedningen

Skicka meddelande

Erland Olsson

Valberedningen

Skicka meddelande

Gustaf Almqvist

Valberedningen

Skicka meddelande