Styrelse

 

Uppsala Stadsmission är en ideell förening. Styrelsen väljs i samband med det årliga föreningsmötet dit alla medlemmar är välkomna. Styrelsen sammanträder sedan fyra gånger per år. Direktor för Uppsala Stadsmission tillsätts av styrelsen.Jörgen Jonsson
ordförande
Auktoriserad redovisningskonsult, ekonomichef för Mielindgruppen AB och Stiftelsen Norrlandsgårdarna

Agnes Domar
Advokat och delägare på Agenda Advokatbyrå

Rebecca Fredriksson
Kommunikationsdirektör, Region Uppsala

Gunnar Hedberg
Tidigare ordförande i kommunstyrelsen

Kristofer Klerfalk
Entreprenör och VD för CoCreation Health

Karin Ljudén
Partner/seniorkonsult, grundare Lyhra kommunikation och förändring AB

Catharina Stenlund
Diakon, Knivsta pastorat

Valberedning

Gustaf Almqvist

Valberedningen

Skicka meddelande

Erland Olsson

Valberedningen

Skicka meddelande

Karin Stenbrink

Valberedningen