Estetiska verksamheten

 

Uppsala Stadsmission har länge arbetat för att stödja individer i att stegvis närma sig egen försörjning. I den Estetiska verksamheten vänder vi oss till unga vuxna mellan 18-30 år med psykisk ohälsa som hindrar dem från att gå vidare i livet.

Genom estetiskt arbete kan deltagaren utveckla färdigheter som leder till ökade förmågor att klara av studier, arbete eller kompetensutvecklade insatser. Estetiskt arbete är ett effektivt sätt för den enskilde att upptäcka sin egen drivkraft som sedan leder till en positiv personlig utveckling.

Målet är att komma ut i praktik och så småningom arbete eller studier. Vi närmar oss målet genom estetiskt arbete såsom måleri, teckning, skulptur, textilt arbete och skrivövningar.


Kreativitet och personlig utveckling

Det estetiska arbetet är grunden i verksamheten och utgår från individens intresse och förmågor. Liksom verksamheten i övrigt är även det estetiska arbetet präglat av ett individcentrerat arbetssätt. Den enskildes intresseområde och erfarenhet ska tas tillvara i insatsplaneringen. Anledningen till det individcentrerade förhållningsättet är att kreativitet, konstnärligt uttryck och personutveckling är djupt individuellt. Det är nödvändigt att den enskilde får flexibelt stöd att följa sitt eget estetiska uttryck om det ska leda till den önskade personliga utvecklingen.  

Uppsala Stadsmission kan erbjuda estetisk verksamhet inom flera estetiska områden såsom måleri, textil, trä/metall, musik, skrivande och formgivning/design.

 

Metod 

För att kunna stödja deltagare med psykisk funktionsnedsättning erbjuder Uppsala Stadsmissions verksamhet insatser som leder till ett förbättrat välbefinnande och en ökad anställningsbarhet. Det metodstöd som Uppsala Stadsmission har valt är KBT-färdighetsträning och är inspirerat av Individual Placement Support (IPS). Båda metoderna finns beskrivna i Nationella Vård och Insatsprogram.

 

Kontakter med myndigheter

Samverkan med myndigheter sker kontinuerligt under hela insatsen. Initialt i samband med ett uppstartsmöte då ett matchningsarbete ligger till grund för placeringen. Samverkan med myndigheter sker sedan löpande under estetiska verksamheten och arbetsträning/praktik som en del av uppföljningen. 

En framgångsrik genomförd insats ska i slutet av programmet resultera i att deltagaren ska ha kommit fram till en självständig uppfattning om framtida personlig utveckling och en fördjupad förståelse av arbetslivets krav och möjligheter. 

Estetiska verksamheten

Bolandsgatan 15C

Stina Johansson

Verksamhetschef

TEL: 076-127 53 87

Skicka meddelande

Julia Stensland

Handledare

TEL: 076-145 80 10

Skicka meddelande

Linus Rysén

Handledare

TEL: 073-047 82 74

Skicka meddelande

Lena Linder

Handledare

TEL: 076-142 39 84

Skicka meddelande