Mikaelsgården

 

Mikaelsgården är en öppen dagverksamhet som ger stöd till vuxna människor som lever i hemlöshet, brottas med beroende, psykisk ohälsa eller upplever andra sociala problem. Vi ger stöd i kontakter med myndigheter, exempelvis socialtjänst och sjukvård. Vi erbjuder även mat, gemenskap och värme, samt möjlighet till dusch och varma kläder. Dagverksamheten utgör ett komplement till det stöd som myndigheter förmedlar och högskoleutbildad personal finns på plats för att ge såväl direkta som förebyggande stödinsatser.

Mikaelsgården erbjuder möjlighet att använda dator, duscha, fika, äta lunch och få gemenskap, men vi tillhandahåller även stöd genom enskilda samtal och vid kontakter med närstående. Det finns också möjlighet till stöd i kontakter med handläggare, socialtjänst och myndigheter.

Vi bemöter varje människa utifrån sina olika behov. Det är kostnadsfritt att besöka oss och vi har tystnadsplikt.

 

Vårt uppdrag
På kort sikt arbetar vi med att lindra akut nöd för människor som söker vårt stöd. Långsiktigt motiverar vi dem till att försöka förändra sin livssituation. Vi stöttar dem i att hålla kontakt med sitt privata och professionella nätverk och länkar vidare till socialtjänst, missbruksvård, psykiatri och annan sjukvård.

 

Nya Mikaelsgården
Vi ska bygga en ny Mikaelsgård då det nuvarande huset ska rivas. Det är uttjänt och kan inte användas längre. Arbetet med att bygga den nya Mikaelsgården startar hösten 2024.
Läs mer här

Juridiskt stöd

Varje onsdag kl 10-12 finns juriststudenter från Uppsala universitet på plats för att stötta Mikaelsgårdens gäster med juridiska frågor.

Rådgivningen är helt kostnadsfri och du behöver inte boka tid. Det är möjligt att be om stöd kring både stora och små juridiska frågor.

Boendestöd

Vi arbetar med stöd i anknytning till det kommunala projektet Bostad först – vilket är en boendemodell som ger människor i hemlöshet med psykosocial problematik och stödbehov, en möjlighet till permanent boende i egen lägenhet.

Öppettider Måndag-fredag kl 07:30-14:00

Telefon: 018-16 03 33

Adress: Skolgatan 24, bredvid Mikaelskyrkan
(Busshållplats finns nära, vid angränsande Kungsgatan)

Mikaelsgården

Skolgatan 24

Öppettider:
Måndag-fredag kl 07:30-14:00

OBS! Mikaelsgården har öppet hela sommaren men 24/6- 9/8 (vecka 26-32) har vi öppet kl 07.30-11.30

TEL: 018-16 03 33

Skicka meddelande

Carola Matilainen

Verksamhetschef

TEL: 073-075 37 57

Skicka meddelande

Jan Fromm

Verksamhetsvärd/hembesök

TEL: 073-309 31 14

Skicka meddelande

Per Jakobsson

Verksamhetsvärd/hembesök

TEL: 073-074 56 13

Skicka meddelande

Elina Skantz

Verksamhetsvärd/kök och volontäransvarig

TEL: 073-095 78 44

Skicka meddelande

Alice Tervalampi

Vägledare

TEL: 076-639 04 55

Skicka meddelande


Mer hjälp för människor som lever i hemlöshet

Husläkarmottagningen för hemlösa

Här kan du träffa läkare, sjuksköterska, kurator och barnmorska.

Besöket är kostnadsfritt.

Besöksadress: Märstagatan 2
till mottagningen för hemlösa.

Natthärbärgen

Härbärget Sagahemmet är öppet för kvinnor. De har öppet från kl 18.30–12:00 nästföljande dag.

Besöksadress: Storgatan 2 A, Uppsala (Sagahemmet)
Kontakt: 018-10 08 01

Härbärget på Söderforsgatan är öppet för män mellan kl 18.00-10.00. Gäster är välkomna in från kl 18.00 fram till 21.00.

Besöksadress: Söderforsgatan 14, Uppsala (Librobäck)
Kontakt: 018-727 72 70

Socialjouren

Ring socialjouren om du behöver råd och stöd eller akut hjälp under kvällar och helger.

Tel: 018-727 00 00

Sprutbytet

Här kan man lämna använda sprutor och kanyler och få nya i utbyte. Verksamheten erbjuder även hälsoundersökning, provtagning, vaccination samt rådgivning och stödjande samtal för drogfrihet.

Situation Stockholm

Tidningen säljs av människor som lever i hemlöshet i Uppsala. När du köper en tidning av en säljare stödjer du därför en person i akut utsatthet.

Här brukar tidningen säljas:
Uppsala Resecentrum
Uppsala Stadsbibliotek
Stora Torget
ICA Luthagen Livs
S:t Pers Gallerian
ICA Kvantum Knivsta

Detta är ett samarbete mellan Uppsala Stadsmission och Situation Stockholm.