Mikaelsgården

Mikaelsgården är en öppen dagverksamhet för vuxna människor som lever i utsatthet, som hemlöshet, beroende, psykisk ohälsa eller andra sociala problem. Verksamheten är ett komplement till myndigheter, där högskoleutbildad personal arbetar med förebyggande insatser. I verksamheten finns det tillgång till lån av dator, dusch, fika och gemenskap, samtalsstöd och stöd i kontakter med myndigheter och närstående. I verksamheten finns det möjlighet att få stöd i kontakter med handläggare, socialttjänst och myndigheter. Vi arbetar tillsammans med dig utifrån dina behov. Verksamheten är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt.

Mikaelsgårdens öppettider

Måndag-fredag: kl 7.30-14

Mikaelsgården erbjuder stödsamtal. Det kan gälla relationsproblem, livskriser, egen eller anhörigs sjukdom, sorg och förluster eller andra frågor som är aktuella där man befinner sig i livet. Alla samtal är avgiftsfria. Stödsamtal utförs av Michael Liliequist, diakoniassistent inom Uppsala Stadsmission med teologie kandidat examen och utbildning hos S:t Lukas i enskild självavård. Bokning sker genom att ringa, skicka sms till 072-221 47 74 eller mejla till michael.liliequist@uppsalastadsmission.se

Mikaelsgårdens uppdrag På kort sikt arbetar vi med att lindra akut nöd. Långsiktigt motiverar vi dig till att förändra din livssituation. Vi stöttar dig i att hålla kontakt med ditt privata och professionella nätverk och länkar vidare till socialtjänst, missbruksvård, psykiatri och annan sjukvård. Vill ni skänka kläder eller hygienartiklar till vår verksamhet hänvisar vi till vår gåvomottagning.

Mikaelsgården kan erbjuda, genom bidrag från Uppsala Kommun, odling i planteringslådor och planteringskassar runt om kring Mikaelsgården och Mikaelskyrkan. Välkommen! Inspirerande bilder på odlingen finns på vår Facebook.

Försäljning av Situation Stockholm Tidningen säljs av människor som lever i hemlöshet i Uppsala. När du köper en tidning av en säljare stödjer du därför en person i akut utsatthet. Här brukar tidningen säljas:

Uppsala Resecentrum
Uppsala Stadsbibliotek
Stora Torget
ICA Luthagen Livs
S:t Pers Gallerian
ICA Kvantum Knivsta

Detta är ett samarbete mellan Uppsala Stadsmission och Situation Stockholm. Lär mer här: http://www.situationsthlm.se/var-verksamhet.


Bostad Först
Vi arbetar också med stöd i anknytning till det kommunala projektet Bostad Först – vilket är en boendemodell som ger människor i hemlöshet med psykosocial problematik och stödbehov, en möjlighet till permanent boende i egen lägenhet.

Information

Öppettider
Måndag-fredag kl 07.30-14.00

Telefon: 018-56 40 36
Adress: Skolgatan 24, vid Mikaelskyrkan

Övrigt stöd

Hemlöshets- mottagningen

Här kan du träffa läkare, sjuksköterska, kurator och barnmorska. Besöket är kostnadsfritt.
Remiss till sjukhuset kostnad:
80 kr

Adress: Märstagatan 2

Barn

Varje vårdcentral ger vaccination samt råd gratis.

Recept vid sjukdom där medicin förekommer kan kosta ca 50 kr.

Tandläkare 

Endast borttagning av tand.
Kostnad: 50 kr/tillfälle

Ring om akuttider kl 8 hos Folktandvården.

Läkare i Värden

Här kan du träffa läkare, sjuksköterska, barnmorska, barnläkare som arbetar volontärt. Besöket är kostnadsfritt.

Finns på ”Natthärberget”, torsdagar kl. 18 – 21.

Adress: Ulleråkersvägen 25

Gravid

Härberget vissa torsdagar 18 -21.

Efter vecka 22 – Kvinnokliniken/BB direkt.

Mödrahälsovård/check-up är gratis. (Vårdcentraler samt Barnmorskemottagningen på  Samariterhemmets sjukhus)

Hemlöshetsmottagningen
Adress: Märstagatan 2
Ring 018-6177300 för tidsbokning.

Natthärberget

Drivs av församlingen Livets Ord på uppdrag av Uppsala kommun, ca 40 platser. Boende upp till en vecka – därefter ny registrering

Kostnad: 20kr/natt

Registrering: Endast måndagar kl 9 på Crossroads.

Adress: Ulleråkersvägen 25, Uppsala