Våra verksamheter

 

Uppsala Stadsmissions verksamheter riktar sig till personer som behöver råd, hjälp och stöd i vardagen. Vi erbjuder aktiviteter och sammanhang, mat och arbetsträning, samtal och kanske nya relationer med människor som är i samma situation. Vi finns där fattigdomen och utsattheten är som störst och vi ger stöd där samhällets insatser inte räcker till. Vi vill att människor ska känna sig sedda och respekterade.

I våra verksamheter arbetar vi både med akut hjälp och med långsiktigt stöd om man vill göra en förändring i sitt liv. Vi finns här för oavsett var man befinner sig i livet. Vi arbetar för att göra Uppsala till en mänskligare stad.

Sociala verksamheter

Mikaelsgården

Mikaelsgården är en öppen dagverksamhet som ger stöd till vuxna människor som lever i hemlöshet, brottas med beroende, psykisk ohälsa eller upplever andra sociala problem. Vi ger stöd i kontakter med myndigheter, exempelvis socialtjänst och sjukvård. Vi erbjuder även mat, gemenskap och värme, samt möjlighet till dusch och varma kläder. Det är kostnadsfritt att besöka oss och vi har tystnadsplikt.

Matcentralen

Matcentralen samlar dagligen in Uppsalabutikers livsmedelsöverskott. Livsmedlen fördelas till Stadsmissionens sociala verksamheter och packas i matkassar som delas ut till människor som lever i ekonomisk utsatthet.

Kvinnobyrån

Kvinnobyrån erbjuder stöd till kvinnor som har erfarenhet av våld i en nära relation.

Livsberättargrupp

Vi erbjuder ett tryggt sammanhang där man kan träffa andra människor att dela minnen, tankar, känslor med samt reflektera kring olika existentiella frågor.

Unga Station

Vi ger stöd till ungdomar mellan 13-19 år som bor i Löten, Kvarngärdet och Gränby. Det kan vara läxläsning, studieteknik, söka extrajobb, hitta prao och myndighetskontakter.

Bostad först

Eget boende är en mänsklig rättighet och människor som lever i hemlöshet behöver först den grundtrygghet en egen bostad ger innan de kan förväntas ta itu med att förändra sitt liv. Bostad först ger människor i hemlöshet med psykosocial problematik och stödbehov en egen lägenhet med individuellt anpassade stödinsatser.

Sociala företag och arbetsträning

Hantverksslussen

Hantverksslussen är ett socialt företag som erbjuder människor öppenvårdsbehandling och arbetsrehabilitering i snickerimiljö.

Second hand

Second Hand-butiker i Uppsala drivs som sociala företag och ger möjlighet till arbetsträning för människor utanför arbetsmarknaden.

Estetiska verksamheten

Genom estetiskt arbete kan deltagaren utveckla färdigheter som leder till ökade förmågor att klara av studier, arbete eller kompetensutvecklade insatser.

Jobbcoach

Arbetsträning eller arbetsrehabilitering innebär att under anpassade former är på en arbetsplats och deltar i verksamheten.

Gemenskap i arbete

Vi erbjuder hjälp och stöd för människor som vill ut i arbetslivet eller studier men just nu inte upplever att man är redo för vanlig arbetsträning. Det är en individuellt anpassad mjukstart som vi kallar Gemenskap i arbete.

Öppenvårdsbehandling

Arbetsintegrerad öppenvård

Vi erbjuder en rehabiliteringsmodell där öppenvård och arbete kombineras för att bryta människors beroendeproblematik och stöd tillbaka i arbete.

Öppenvård för spelberoende

Vi erbjuder öppenvårdsbehandling för spelberoende, där människor ges möjlighet att hitta tillbaka till en vardag fri från spel om pengar.