Jobbcoach

 

Arbetsträning

Arbetsträning eller arbetsrehabilitering innebär att deltagaren under anpassade former är på en arbetsplats och deltar i verksamheten. Deltagaren utför arbetsuppgifter med hjälp av sin handledare och genom individanpassat stöd. Vi har ett tydligt mål med deltagarens arbetsträning – man ska växa och komma vidare till studier eller arbete som leder till förändring i sitt liv.

Uppsala Stadsmission erbjuder arbetsträning i Second hand-butiker, lagerverksamhet, snickeri och kök, samt inom administration och städning.

Arbetsträning är till för människor som har varit långtidsarbetslös eller av annan anledning har svårt att närma sig arbetsmarknaden. Om man ingår i Försäkringskassans, Uppsala kommuns eller Arbetsförmedlingens samverkan så kan man få en rehabiliterande insats via oss på Uppsala Stadsmission.


Så får du en arbetsträningsplats

 

Din handläggare på Arbetsförmedlingen, Uppsala kommun eller Försäkringskassan ska ta en första kontakt med den verksamhet du är intresserad av och boka tid för studiebesök. Tillsammans med din handläggare träffar du handledaren för ett samtal. Då får du även se lokalerna, du får en uppfattning om arbetsuppgifterna samt träffar övriga medarbetare. Är platsen intressant för dig och vi är ömsesidigt överens upprättas ett avtal. Din väg tillbaka mot arbetslivet har börjat.

Vi utgår från dig

Varje arbetsträningsplats är unik. Vi utgår från dig när vi formar ditt uppdrag. Du får stöd utifrån dina specifika förutsättningar och behov. Inga förkunskaper krävs däremot en vilja att närvara. Målet är att du ska utvecklas och ta dig närmare arbetsmarknaden. I en del fall kan arbetsträningen komma att övergå i en utvecklingsanställning, där Uppsala Stadsmission blir arbetsgivaren.

Du får dagligt stöd av din handledare

Din utbildade handledare ger dig stöd alla dagar. Du och din handledare har tillsammans med din handläggare från Arbetsförmedlingen eller Uppsala kommun regelbunden uppföljning på din arbetsträningsplats.

Våra arbetsplatser

Dina arbetsuppgifter kommer att variera beroende på vem du är och vilken av våra verksamheter du väljer. Alla verksamheter ligger i Uppsala och nås enkelt med buss. Vi erbjuder arbetsträning inom Hantverksslussen, Matcentralen och Second hand.

Jobbcoach

Sysslomansgatan 8

Sabina Gidlöf

Jobbcoach

TEL: 076-127 78 69

Skicka meddelande

Einar Faanes

Jobbcoach

TEL: 076-146 25 22

Skicka meddelande