Ge stöd

Din gåva betyder mycket för de mest utsatta, för människor som lever i hemlöshet, social och ekonomisk utsatthet i Uppsala.

Tack för ditt engagemang!

Det finns flera sätt att ge stöd

Ge en gåva

Bli månadsgivare

Swisha en gåva till 900 28 25

Ge en minnesgåva

Bli volontär

Skänk kläder och prylar

Starta en insamling

Ge ett gåvokort

Testamentera

FÖRETAG

Ge en företagsgåva

Vi ser gärna långsiktiga samarbeten med företag och organisationer och har skapat fyra stödnivåer beroende på stödets typ och omfattning under ett år. Har ni egna förslag och idéer på korta eller mer tillfälliga samarbeten och insatser, så välkomnar vi givetvis diskussion kring hur vi bäst kan möjliggöra det.

Läs mer

Hur vet jag att pengarna når fram?

Uppsala Stadsmission har ett 90-konto vilket betyder att Svensk Insamlingskontroll kontrollerar att insamlingen sköts ansvarsfullt och att pengarna går till ändamålet utan oskäliga kostnader. Det innebär också att vår redovisning granskas av auktoriserad revisor och att givare har rätt att ta del av Uppsala Stadsmissions redovisning av insamlade medel.

Uppsala Stadsmission är också medlem i Giva Sverige – en branschförening för ideella organisationer som arbetar för tryggt givande och garanterar medlens etiska användande. Årligen lämnas en rapport till Giva Sverige. Läs mer om Giva Sverige.

Skattereduktion för gåvor

Uppsala Stadsmission blev 3 april 2020 godkänd som gåvomottagare av Skatteverket. Det innebär att du som givare kan få skattereduktion för monetära gåvor som skänks till oss. För att få skattereduktion måste gåvorna till oss uppgå till minst 200 kronor per tillfälle, och summeras till minst 2000 kronor för innevarande år. Skattereduktionen ligger på 25 procent av gåvobeloppet och kan uppgå till högst 3 000 kronor, vilket motsvarar gåvor till ett sammanlagt värde av 12 000 kronor per år.

 

Läs mer