Ge ditt stöd

Din gåva betyder mycket för de mest utsatta, för människor som lever i hemlöshet och social och ekonomisk utsatthet här i Uppsala.
Tack för ditt engagemang!