Matkassen

 

Uppsala Stadsmissions matkasse finns till för hushåll i Uppsala med låg inkomst och som därför har svårt att få pengarna att räcka till i vanliga livsmedelsbutiker.


När och hur ansöker man om att bli prenumerant?

Vi har ansökningsperiod tre veckor under våren (mitten av maj till början av juni) samt tre veckor under hösten (mitten av november till början av december).

När ansökningsperioden är öppen finns det en länk till ett ansökningsformulär längst ner på denna sida. Efter ansökningsperiodens slut går vi igenom alla ansökningar och om man blir beviljad en prenumeration kallas man via e-post till inskrivning dit man tar med sig legitimation och intyg som styrker informationen man lämnat om sin inkomst.

Observera att vi inte kan ta emot ansökningar via telefon eller e-post.

 

Hur länge kan man vara med?

Man är prenumerant 6 månader i taget och som längst 24 månader (2 år). Efter 24 månader måste man göra ett uppehåll i minst 12 månader (1 år). Varje halvår måste man visa intyg på att man fortfarande har en inkomst som understiger våra inkomstgränser – se kategorier för inkomst nedan.

 

Vem kan bli prenumerant?

En person som är över 18 år och som har låg inkomst kan ansöka. Endast en person per hushåll kan ansöka om att bli prenumerant. Ett hushåll består av personer som bor tillsammans och är folkbokförda på samma adress.

OBS! Flera personer i samma hushåll kan inte vara matkasseprenumeranter samtidigt: en kasse/hushåll/vecka. (Det gäller även uppehållet: man kan inte turas om i familjen att ha en kontinuerlig prenumeration som sträcker sig längre än 24 månader).

Matkassen vänder sig till personer som lever med låg inkomst och detta kan se väldigt olika ut från individ till individ. För att bli prenumerant måste du visa att du tillhör en av tre kategorier nedan:

Kategori 1

Personer vars inkomst består av:

- Försörjningsstöd
- Äldreförsörjningsstöd
- Etableringsersättning
- Garantiersättning
- Migrationsverkets dagersättning

Kategori 2

Ersättning eller stöd under 12 200 kr/månad efter skatt i snitt per kvartal

- Sjukersättning/sjukpenning
- Pension
- Föräldrapenning
- Aktivitetsersättning/aktivitetsstöd

Kategori 3

Inkomst som understiger 12 200 kr/månad efter skatt i snitt per kvartal

- Lön
- A-kassa

Har du löneutmätning eller skuldsanering ser vi till den inkomst du har kvar att leva på varje månad.

OBS! Studerande som lever på studiebidrag (CSN) som omfattar studier på Komvux kan ansöka om en prenumeration. Studerande på universitet eller högskola kan inte ansöka.

Vad kostar det och hur går hämtningen till?

Kassen kostar 300 kronor per halvår. Vi har utlämning vardagar mellan kl 14:00-15:00 på Svartbäcksgatan 63. Vid inskrivningen väljer man sin hämtningsdag. Det är den dag varje vecka som man hämtar sin kasse.

Om man får förhinder någon vecka eller om man reser bort en tid och inte kan hämta sin kasse, så måste man informera oss.

När ansökan är öppen så finns här nedan en länk som tar dig till ansökningsformuläret.

Om du har ansökt och blir beviljad en prenumeration så hör vi av oss senast andra veckan i januari 2024.