Hantverksslussen

Hantverksslussen är ett socialt företag som arbetar med arbetsinriktad rehabilitering och för att skapa fler arbetstillfällen i Uppsala. Vi värdesätter att arbetet får ta tid och växa fram under god gemenskap.

Arbetsrehabilitering

Vår erfarenhet visar att det största hindret för människor att få och behålla ett arbete är framförallt svårigheten att hantera relationer på sina arbetsplatser. Ofta sitter deltagarna i kläm mellan utanförskap och en rädsla för kontakt och gemenskap. Vi erbjuder arbetsinriktad rehabilitering i en inbjudande och trygg arbetsmiljö för människor där de gradvis får ett ökat ansvar under handledning. 

Vi delar vårt arbetssätt inom två områden:

  • Närvaro och arbetsutförande
  • Relationer på arbetsplatsen

Arbetsinriktad rehabilitering erbjuds inom ett möbel- och inredningssnickeri. I verksamheten finns tydliga arbetsuppgifter och handledning som stödjer deltagarens utveckling. Deltagarna ansvarar för att närvara och delta i arbetet.

Vår verksamhet baseras på efterfrågad produktion som genererar intäkter som används för anställningar för målgruppen. Vårt arbetssätt bygger på en tydlig struktur med utarbetade hållpunkter för reflektion. Vår erfarenhet och förhoppning är att denna struktur kan ge verktyg för mer känslomässig balans hos deltagaren, vilket är en grundförutsättning för att kunna ha fungerande arbetsrelationer.

Arbetsintegrerad öppenvårdsbehandling

I vår arbetsintegrerade öppenvårdsbehandling på Hantverksslussen, kombinerar vi arbete och rehabilitering för att bryta beroende och öka möjligheterna till en återkomst till arbetsmarknaden. 

Hantverksslussens arbetsintegrerade öppenvårdsbehandling kombinerar arbete och rehabilitering för att bryta beroende och öka möjligheterna för varje deltagare att bli aktuell på arbetsmarknaden

Arbete är en viktig del för att skapa nya relationer och ett nytt alkohol och drogfritt sammanhang. En framgångsrik arbetsinriktad rehabilitering leder till att människor förbereder sig för ett framtida arbete och fungerande relationer. Stöd behövs för att navigera i livet efter missbruk och den psykiska ohälsan som kan finnas kvar. En smidig övergång från öppenvård till arbetsinriktad rehabilitering motverkar att människor går från vård till vård.

I vår arbetsintegrerade öppenvårdsbehandling kombinerar vi öppenvårdsbehandling med socialt företagande för att ge människor stöd i att skapa nya relationer, bryta beroenden, utveckla strategier för affektreglering, samt påbörja en resa mot egen försörjning.

Målet med verksamheten är att deltagarna ska få ökat självförtroende, bli självständiga och ge förutsättningarna till egen försörjning.

För mer information

Emilia Dahlström, Föreståndare Öppenvård
Ring 072-451 20 87

Produktion

I vårt finsnickeri tillverkar allt ifrån leksaker till platsanpassade inredningar och likkistor. Vi erbjuder yrkesprofessionella lösningar till privat personer, företag och myndigheter.

Vi arbetar utifrån traditionella trähantverk i kombination med modern formgivning. Har du en idé kan vi erbjuda allt från att ta fram ett förslag till genomförande och leverans. Välkommen att höra av dig.

För mer information

Mauro Guglietti (handledare)
Ring 072-500 49 49
Mejla till Mauro Guglietti