Rotarys försäljning av Uppsala Stadsmissions matkassekort

Nu är det dags igen för oss medlemmar i Uppsalas Rotaryklubbar att sälja Matkassekort för 300 kr styck. Så kan en utsatt familj i Uppsala få mat på bordet med hjälp av Stadsmissionen.

Detta är ett gemensamt socialt projekt för Rotaryklubbarna i Uppsala! Förra året sålde vi matkassekort för 117 000 kr. Tillsammans med bidraget från Rotary District Grant blev det 140 000 kr till Matcentralen.

Vart går pengarna? Maten som samlas in är ”gratis”, men Stadsmissionen har naturligtvis omkostnader för personal, bilar, lokaler mm. Vår pengar är möjliggörare.

Hur gör vi?
Varje klubb utser genom presidenten en ansvarig som organiserar den egna klubbens insamling.
Varje klubb har fått ett antal kort på presidentsamrådet 9 november. Säljer man fler än de tilldelade kontaktar man de projektansvariga
Karin Larsson från Rotary Uppsala (karin.larsson.uppsala@gmail.com)  eller
Kerstin Alberius från Rotary Uppsala Södra (kerstin@alberius.se).

Kontaktpersonen sätter in klubbens försäljningssumma på Uppsala Södras swishnummer 123 139 1689 eller till klubbens pg 100919–0.
Sista dag är den 20 december.

Samtidigt meddelas Kerstin Alberius antal kort som sålts och penningsumman som satts in.

Korten med ny design för i år har Rotarys logga på baksidan.

Matkassekortet är en meningsfull julklapp, mer än någonsin.
För företag kan det bli årets personalgåva. Vi kan ordna faktura till företaget!

INFORMATION OM MATKASSEN

 

Uppsala Stadsmission har tagit en aktiv roll i Sveriges miljömålsarbete för minskat matsvinn. Tillsammans med våra samarbetspartners har vi utvecklat en resurseffektiv och miljöanpassad återvinningsmodell. En livsmedelsbutik kan, i stället för att slänga osåld mat, skänka maten till oss – vilket i sin tur möjliggör att vi kan dela ut den till människor i utsatthet i Uppsala. Vi samarbetar även med Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun för att få människor som står långt ifrån arbetsmarknaden in i arbetsträning och hjälpa dem tillbaka till ett arbete.

Varje vardag hämtar vår personal och volontärchaufförer livsmedelsbutikers matsvinn. En del av matsvinnet går direkt ut till våra sociala verksamheter som Mikaelsgården, där stöd ges till människor i hemlöshet. Resterande matsvinn levereras till Matcentralen, som är Uppsala Stadsmissions centrallager för hantering av funktionellt livsmedelssvinn. På Matcentralen omvandlar vi matsvinnet till Matkassar som vi delar ut till människor som lever i social och ekonomisk utsatthet.

Matkassen delas varje vecka ut ca 300 hushåll, där ungefär vartannat hushåll av dessa utgörs av en barnfamilj. Personer som lever i ekonomisk utsatthet kan ansöka om att prenumerera på Matkassen. Priset är 250 kr och berättigar prenumeranten till uthämtning av en matkasse i veckan under ett halvårs tid.

Verksamhetsidén är utvecklad i nära samarbete med forskare från Sveriges Lantbruksuniversitet och livsmedelsbranschen.