fbpx

Meny

Bild på Johanna Rudmark Hagström, Socialchef Uppsala Stadsmission

Debatt: Vi behöver agera nu för ungas framtid!

Debatt: Vi behöver agera nu för ungas framtid

Många av de unga människor som kom till Sverige under flyktingvågen 2015 och som omfattas av gymnasielagen har under våren tagit examen. För att få stanna i Sverige måste de inom ett halvår efter erhållen examen skaffa sig en tillsvidareanställning eller ett jobb som varar i minst två år framöver.

Kraven för att få uppehållstillstånd enligt den nya gymnasielagen var högt satta redan från början. Men efter att coronapandemin bröt ut blev kraven nästintill omöjliga att uppfylla. Det har varit en tung vår som färgats av kris och massarbetslöshet. Flera viktiga arbetsgivare inom näringslivet har inte bara dragit ned på nyanställningar, utan även varit tvungna att permittera, varsla och säga upp personal. Konsekvensen av den höga arbetslösheten drabbar alla samhällsinvånare, och för de unga som saknar skyddsnät blir konsekvenserna förödande. Vi möter många som lider av psykisk ohälsa som stress och/eller har paniksyndrom samt depressioner. Istället för att se fram emot studenten är det flera som oroar sig för den. Studenten likställs med en fördröjd utvisning.

Redan nu under sommaren har vi träffat flera unga som omfattats av gymnasielagen vars tid ”runnit ut”. De har då sökt över hundra jobb. Många av dem är utbildade inom jord- och skogsbruk samt hemtjänst och vård. Detta är branscher som ofta använder sig av timanställningar och säsongsanställningar. Flera har även blivit erbjudna timanställningar eller säsongsanställningar men behövt tacka nej eftersom formen inte följer gymnasielagens krav. Vi kan konstatera att gymnasielagen inte är utformad för att möta en modern arbetsmarknad.

Det är ovärdigt Sverige ur ett humanitärt perspektiv att utvisa unga människor som spenderat en stor del av sina liv i Sverige. Det handlar om tjugoåringar, som flytt till Sverige som femtonåringar och alltså levt en fjärdedel av sina liv här. De har lärt sig språket, lagarna, kulturen och skaffat sig ett nätverk. Sverige har i sin tur investerat i dem. Vi har utbildat dem till att bli skattebetalare i vårt land – och när de precis ska börja betala tillbaka, då kastar vi ut dem! Det är svårt att finna logiken i detta.

I början av sommaren startade Stadsmissionen ett nytt projekt, Unga i jobb, med ambitionen att få fler arbetsgivare att våga anställa unga människor ur målgruppen. Projektet är en stor utmaning under dagens osäkra arbetsmarknad, men inte desto mindre viktig. För till syvende och sist handlar det just om vilket samhälle vi vill ha. Gymnasielagen vittnar om en människosyn som vi inte känner igen i vårt land. En människosyn som enbart gagnar de som lyckas erhålla examen samt de som har turen nog att hitta en tillsvidareanställning inom ett halvår efter studenten. Dessa belönar vi med svenskt uppehållstillstånd, medan vi kastar ut de andra, de som inte har turen på sin sida. På detta sätt bestämmer den nya gymnasielagen unga människors livsöden. Det är en elitistisk människosyn som behöver förändras.

Uppsala Stadsmission vill uppmana näringsliv, organisationer och arbetsgivare att sätta ned foten och ta möjligheten att anställa unga ur just denna målgrupp. Även nu – under svårare tider. Inte bara för att det rör sig om driven, kompetent arbetskraft, utan också för att stå upp för mänskliga rättigheter.

Vi kräver
– att gymnasielagen ses över och omformuleras för att anpassas till dagens moderna arbetsmarknad.
Vi önskar
– att föra en dialog med olika intressenter och arbetsgivare i Uppsala om hur vi tillsammans kan bidra till en mer mänsklig arbetsmarknad och stad.

Slutligen är det märkligt att vi i ett land som pratar om mänskliga rättigheter och människors lika värde ställer nästintill omöjliga krav på unga människor som flytt. Krav som vi aldrig skulle sätta på svenskfödda nyutexaminerade ungdomar. Om vi inte agerar nu riskerar skuggsamhället öka i coronapandemins kölvatten. Det är nu vi kan agera, i morgon är det försent.

Johanna Rudmark Hagström, socialchef Uppsala Stadsmission
Margaretha S Paras, direktor Uppsala Stadsmission

Debattartikeln är publicerad i dagens nummer av Uppsala Nya Tidning, samt är tillgänglig på unt.se 

Margaretha S Paras

Johanna Rudmark-Hagström