Nya Mikaelsgården

 

Under 17 år har Mikaelsgården varit en trygg plats för människor som lever i utsatthet, hemlöshet och ensamhet. Nu ska huset rivas. Det är uttjänt och kan inte användas längre. Vi ska bygga ett nytt hus, nya Mikaelsgården. Det ska bli ett modernt, funktionsdugligt och ändamålsenligt hus. Ett hus med ett tillagningskök där vi kan laga mat till alla våra gäster, ett kök som är dimensionerat för de ökade behoven, flera toaletter, duschar samt en tvättstuga. Det kommer finnas rum för fler individuella stödsamtal, fler möten och även personalutrymmen. Vår ambition är också att utöka Mikaelsgårdens öppettider.

Här kan du följa processen när vi bygger den nya Mikaelsgården. Arbetet med att bygga den nya Mikaelsgården startar hösten 2024.

 

Om Mikaelsgården
Uppsala Stadsmissions dagverksamhet i Mikaelsgården är en fältbaserad verksamhet och en mötesplats för människor i social utsatthet. De som söker sig till oss lever i utanförskap som kan vara en följd av ett tungt aktivt missbruk, psykisk ohälsa, hemlöshet och avsaknad av fungerande myndighetskontakter. Många lever helt utan skyddsnät och saknar förmåga att tillgodose sina rättigheter. Gästerna på Mikaelsgården är vuxna personer (20 år eller äldre).

På Mikaelsgården är alla välkomna, även de som inte finner en öppen dörr någon annanstans. Gäster vet att om de av någon anledning blir tvungna att lämna verksamheten så är man alltid välkommen tillbaka på nytt. Effekten av detta blir att verksamheten blir en trygg plats att vistas i och gästerna får möjlighet till återhämtning. Det är en verksamhet som räddar liv.

Läs mer om Mikaelsgårdens verksamhet

 

Ta gärna del av en film där verksamhetschef Carola Matilainen visar runt på Mikaelsgården

Vill du ge en gåva och möjliggöra uppbyggnaden av nya Mikaelsgården?
Kontakta då Maja eller Pia!

Maja Hvarfner

Direktor

TEL: 073-031 87 12

Skicka meddelande

Pia Andersson

Företagssamarbeten

TEL: 070-247 04 74

Skicka meddelande