Bild på personal på Hantverksslussen

Öppenvård vid beroende

 

Arbetsintegrerad öppenvård

I vår arbetsintegrerade öppenvård kombinerar vi öppenvårdsbehandling och arbete för att bryta beroende och öka möjligheterna till en återkomst på arbetsmarknaden.

Vi ser att arbete är en viktig del för att skapa nya relationer och ett sammanhang fritt från alkohol och droger. En framgångsrik arbetsinriktad rehabilitering leder till att människor förbereder sig för ett framtida arbete och fungerande relationer. Stöd behövs för att navigera i livet efter missbruk och den psykiska ohälsan som kan finnas kvar. En smidig övergång från öppenvård till arbetsinriktad rehabilitering motverkar att människor går från vård till vård.

Våra deltagare erbjuds behandling i form av gruppmoment och enskilda samtal utifrån Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Motiverande samtal (MI). Behandlingen utförs i multiprofessionellt team med psykolog, socionom och behandlingspedagog.

I vår arbetsintegrerade öppenvårdsbehandling kombineras öppenvårdsbehandling, med grund i KBT, tillsammans med socialt företagande för att ge människor stöd i att skapa nya relationer, bryta beroenden, utveckla strategier för affektreglering, samt påbörja en resa mot egen försörjning.

Målet med verksamheten är att deltagarna ska få ökat självförtroende, bli självständiga och ge förutsättningarna till egen försörjning.

 

Öppenvårdsbehandling inom spelberoende

Uppsala Stadsmissions behandlingsprogram, med insatser till stöd för personer med spelberoendeproblematik, syftar till att erbjuda människor en väg tillbaka. Tillbaka till en värdig och fungerande vardag. En vardag fri från spel om pengar.

 

Behandlingsmål

Målet med behandlingen är att den som utvecklat ett ohälsosamt spelande eller spelberoende, ska få fungerande strategier för att få kontroll över spelberoendet, samt de negativa konsekvenser de medför.

Behandlingsmetod

Behandling sker enligt Socialstyrelsens riktlinjer, i grupp och på individnivå, utifrån Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och motiverande samtal. KBT syftar till att kartlägga och förändra tankar, känslor och beteenden som vidmakthåller ett problembeteende. Motiverande samtal sker utifrån diskussion kring för- och nackdelar med olika beteenden, samt för att möta olika stadier av ambivalens.

Behandlingplan

Behandlingen inleds med 12 kurstillfällen under en 12 veckors period. Efter det övergår stödet till månadsvisa uppföljningar vars syfte är att skapa en långsiktig stabilitet för att minska risken för, och ge direkta stödinsatser vid, eventuella återfall. Deltagarna ges på detta sätt möjlighet att hitta de nödvändiga rutiner som behövs för att omsätta behandlingsresultatet till en fungerande och problemfri framtida vardag.

 

För mer information

Johanna Rudmark Hagström

Socialchef och chef för arbetsträning

TEL: 076-140 34 07

Skicka meddelande