fbpx

Meny

Bild på man i snöstorm

 Det ska inte spela någon roll i vilken kommun du är – alla som lever i hemlöshet behöver stöd

Det ska inte spela någon roll i vilken kommun du är – alla som lever i hemlöshet behöver stöd

Hemlösheten biter sig fast i Sverige. Ett tungt skäl är att stöd till de som befinner sig i eller riskerar hemlöshet har lämnats till kommunerna. Det är en uppgift landets 290 kommuner inte klarar fullt ut. Sveriges Stadsmissioner har granskat kommunernas arbete för att minska och förebygga hemlöshet. Resultatet visar på stora skillnader och på ett tydligt behov av ökat statligt ansvarstagande.

– I och med rapporten så ser vi att det faktiskt spelar roll i vilken kommun du befinner dig i för att få rätt stöd. Möjligheten att få stöd i Sverige idag ska naturligtvis vara likvärdig oavsett var du är. Här behövs ökat statligt engagemang om vi ska lyckas ge människor det stöd de har rätt till. Ansvaret kan inte enbart läggas på kommunerna, konstaterar Margaretha S. Paras, direktor Uppsala Stadsmission.

Sveriges Stadsmissioner har gått igenom vilka verktyg och insatser landets kommuner arbetar med för att förebygga och minska hemlöshet. Arbetet presenteras genom årets hemlöshetsrapport som släpps vid ett digitalt seminarium onsdag 1/12 09:00.

Uppsala Stadsmission har fått ge sin bild av hur arbetet fungerar i Uppsala kommun och slutsatserna av granskningen är:

  • Det saknas långsiktiga satsningar mot strukturell hemlöshet i Uppsala – generös tillämpning av insatser blandas med allt högre trösklar för stöd.
  • Det saknas kunskap om hemlösheten i Uppsala – detta beror på avsaknaden av metodstöd för att göra lokala hemlöshetskartläggningar och stöd till avhysandeförebyggande arbete.
  • ”Bostad Först” är en framgångsrik modell för att minska hemlösheten, men för att nå framgång krävs det att den används och följs fullt ut vilket inte gjorts i Uppsala.- Just för Uppsalas del så är det tydligt att behovet av metodstöd är stort, vi kan inte göra ett effektivt arbete utan en tydlig lägesbild. Det är orimligt att inte ge kommunerna ett bättre stöd och tydliga riktlinjer för vilka insatser som fungerar och vilka metoder som ger resultat, säger Margaretha S. Paras.

Stadsmissionen pekar ut fyra områden där staten kan göra skillnad om riksdag och regering samlar sig och visar en politisk vilja att på allvar minska hemlösheten i Sverige.

  • Använd en ny nationell strategi mot hemlöshet som ett aktivt stöd till kommunerna i arbetet mot hemlösheten. Ge kommunerna tydliga riktlinjer för ett framgångsrikt arbete.
  • Inför Bostad Först som modell i hela landet. Se till att den implementeras i alla kommuner och sprid kunskap om hur den ska användas modelltroget.
  • Sänk trösklarna till en bostad för fler. Ändra regler för vilka krav som ställs på en bostadssökande så att även inkomster från till exempel försörjningsstöd räknas. Det är en åtgärd som har effekt.
  • Ta den strukturella hemlösheten på allvar. Ge kommuner, byggbolag och organisationer i civilsamhället möjligheter att tillsammans möta behoven av bostäder som når de som står längst från den ordinarie bostadsmarknaden.

 

Länk till Sveriges Stadsmissioners hemlöshetsrapport 2021: https://www.sverigesstadsmissioner.se/rapporter/hemlos-2021

För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Rudmark Hagström

Socialchef Uppsala Stadsmission

076-140 34 07

Johanna.r.hagstrom@uppsalastadsmission.se

Annika Garcia Stålnacke
Kommunikatör Uppsala Stadsmission
076-815 85 51
annika.g.stalnacke@uppsalastadsmission.se