fbpx

Meny

Utvärdering av Stadsmissionens Matkasseverksamhet släppt!

En bevarad värdighet — om Stadsmissionens Matkasseverksamhet

I dag släpps en utvärdering av Matkasseverksamheternas betydelse för människor i Sverige. Utvärderingen har gjorts av docent Alain Topor vid Stockholms universitet och är baserad på intervjuenkäter och intervjuer med de som mottar Stadsmissionens matkasse i Uppsala och Eskilstuna. 

I Sverige är begreppet matfattigdom relativt nytt och för många, okänt. Vi tror helt enkelt att alla i Sverige har mat i kylskåpet, eller i alla fall råd att köpa mat till kylskåpet, men så är det inte. Bara i Uppsala har vi i dagsläget cirka 320-350 hushåll som tar emot vår matkasse en gång i veckan, varav 40 procent är barnfamiljer.

Att söka hjälp är för många mycket skamfyllt och normbrytande, i negativ bemärkelse. Genom att söka hjälp så upplever många att de bryter mot normen om att man ska klara sig själv, inte vara en belastning eller till besvär för samhället. Brottet mot normen bli på så vis förenat med skam. I alla fall till en början. En förälder som mottar Matkassen berättar:

När det tog stopp och jag verkligen inte kunde klara mig själv ekonomiskt, så hade jag inget val. Det var jättesvårt i början att be om hjälp. Att prata. Jag skulle aldrig i början ha suttit så här och pratat med dig till exempel. Men någonstans så har man kapitulerat. Hade jag inte haft barn så jag ju skitit i vilket, men de måste ha mat verkligen. Jag kan äta knäckebröd och gröt, men det kan inte de göra för att de är friska och lever i allra högsta grad.

För att kunna ansöka om att prenumerera på Matkassen så ska hushållets inkomst ligga under den så kallade fattigdomsgränsen på 9 290 kr/månad. Blir ansökan beviljad så betalar prenumeranten en kostnad på 250 kr/halvår. Detta berättigar sedan till en matkasse i veckan under ett halvårs tid.

Effekterna av Matkassen och hos de som mottar denna blir tydliga genom utvärderingen. Matkassen gör det möjligt för människor att utveckla en mer positiv självbild, återerövra sin värdighet och nå en högre livskvalitet. Du finner utvärderingen i sin helhet här.