fbpx

Meny

Debattartikel: Ingen ska lämnas utanför

När du inte mottar samhällets stöd så finns ingen data att samla in kring exakt hur pass utbredd gruppen av ohjälpta medborgare är, skriver Margaretha S. Paras och Johanna Rudmark Hagström.
När du inte mottar samhällets stöd så finns ingen data att samla in kring exakt hur pass utbredd gruppen av ohjälpta medborgare är, skriver Margaretha S. Paras och Johanna Rudmark Hagström.

Ingen ska lämnas utanför

I dag, den 17 oktober, är det FN:s Internationella dag för utrotning av fattigdom. Den globala fattigdomen är enormt utbredd och mer än elva procent av befolkningen i Uppsala lever med låg ekonomisk standard.

SVERIGE 17 OKTOBER 2021 04:34

 

Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.
Stadsmissionernas senaste Fattigdomsrapport – “De ohjälpta”, konstaterar att alltför få nås av den hjälp de har rätt till. Andelen personer i Uppsala kommun som lever med låg ekonomisk standard är 11,4 procent. Bland utrikesfödda barn och unga i kommunen, personer under 19 år, är andelen betydligt högre: 46,6 procent. Detta visar siffror från Statistiska centralbyrån. Ett hushåll med låg ekonomisk standard betyder, enligt Folkhälsomyndigheten, att inkomsten är lägre än 60 procent av medianvärdet i landet.Stadsmissionen möter dagligen dessa unga personer och barnfamiljer som behöver hjälp med att bland annat få mat på bordet på grund av en bristande ekonomi. Personer som inte någonsin kan unna sig den där kaffe latten som du och jag kan eller beställa hämtpizza till hela familjen när söndagen kommer. För alldeles för många är det här en ouppnåelig vardag. Och de lever mitt ibland oss, våra barn går i samma skola, vi åker samma bussar, vi går på samma gator. Fattigdom syns inte på ytan men den känns i själen.Att Stadsmissionerna i Sverige delar ut mat är en grundpelare i vår verksamhet. Vårt arbete med matutdelning når nu en större omfattning och antyder att något har förändrats. En ny studie visar att det inte är papperslösa eller EU-medborgare som utgör den stora gruppen av människor i fattigdom. Drygt två tredjedelar av personerna i studien utgörs av människor som mottagit försörjningsstöd under en längre tid och människor som hamnat mellan stolarna i de svenska välfärdssystemen. Det handlar om människor med svenskt personnummer och medborgerliga rättigheter i Sverige.

Vi kallar gruppen som har fallit mellan stolarna för “de ohjälpta medborgarna”. Att falla mellan stolarna innebär att personers rättigheter i socialförsäkringssystemet inte tillgodoses. Vi upplever att det handlar om personer som har kunskapsbrist gällande information och medvetenhet, eller missuppfattningar om förmåner. En annan orsak till att vara ohjälpt är komplexitet: komplicerade och tidskrävande eller kostsamma ansökningsprocesser, otillgänglighet för den sökande. Det kan också föreligga sociala hinder så som stigmatisering eller uppfattning om stigma. Det kan vara kopplat till villkoren för själva ansökningsförfarande men även bero på stolthet eller brist på förtroende för myndigheter. När du inte mottar samhällets stöd så finns ingen data att samla in kring exakt hur pass utbredd gruppen av ohjälpta medborgare är. De ingår inte i någon offentlig statistik och det går därmed inte att bilda sig någon helhetsbild av problemet.

Årets fattigdomsrapport visar att den vanligaste insatsen för de ohjälpta i Uppsala är olika former av akut stöd; matutdelning och materiellt stöd. Vi ser också en stor andel av ohjälpta i våra sociala verksamheter. Vi arbetar ständigt med både akut stöd och långsiktigt förändringsarbete. Tillsammans med alla Stadsmissioner i Sverige ser vi nödvändigheten av att regeringen tar fram en nationell fattigdomsstrategi och rekommenderar följande:

• Att regeringen i nära samarbete med det civila samhällets aktörer kartlägger fattigdomen i Sverige, med ett särskilt fokus på utsatta grupper.

• Att regeringen säkerställer att minimumnivån i Sveriges välfärdssystem, så som bidrag och pensioner, är tillräckliga för att täcka basala levnadskostnader.

• Att ansvariga myndigheter samordnar sina insatser i syfte att enskilda människor inte ska “falla emellan” de olika välfärdssystemen.

• Att Uppsala kommun tillsammans med Stadsmissionen utvecklar ett samarbete kring extrajobb under studietiden så att alla ungdomar, oavsett vårdnadshavares inkomst, ska ha bättre förutsättningar.