fbpx

Meny

Bild på personal på Hantverksslussen

Nytt samarbete med Uppsala kommun kring stöd till unga

Uppsala Stadsmission och Uppsala kommun ingår nytt samverkansprojekt om stöd till unga.

Uppsala kommun bidrar med 2,2 miljoner kronor årligen under projektets två år, där Stadsmissionen ska hjälpa unga, 18-25 år, med behov av särskilda insatser och stöd till en meningsfull sysselsättning.

Projektet vänder sig till unga människor som ännu inte är aktuella för olika arbetsmarknadsinsatser. Genom att erbjuda en meningsfull sysselsättning till de unga som i dag saknar det, kan deras utanförskap motverkas, samtidigt som de också stärks i sin fortsatta utveckling.

Insatserna i samverkansprojektet kommer att omfatta Stadsmissionens verksamheter Hantverksslussen och Matcentralen. Läs mer om samverkansprojektet på Uppsala kommuns hemsida

Vill du veta mer om Uppsala Stadsmissions engagemang i samverkansprojektet? Kontakta Dirk Kehr, tel: 070-247 04 74, dirk.kehr@uppsalastadsmission.se

För frågor om deltagande, kontakta: Victoria Eklund, tel: 076–146 25 22, victoria.eklund@uppsalastadsmission.se