fbpx

Meny

Johanna: "I Kvällsgruppen träffar jag andra i liknande situation"

Johanna, 46 år på Kvinnobyrån:

”I Kvällsgruppen träffar jag andra i liknande situation”

För sex år sedan blev Johanna mamma för första gången. Det som borde ha varit en av de största höjdpunkterna i livet förmörkades dessvärre av hennes våldsutövande man. Efter födseln eskalerade mannens missbruk och våldet började även drabba de nyfödda barnen.

Det fanns slutligen inget alternativ kvar för Johanna. Hon flydde med tvillingarna.

Vi träffas på Kvinnobyrån, Stadsmissionens verksamhet för våldsutsatta kvinnor och deras barn. Här har Johanna i fem års tid gått till Kvällsgruppen på måndagar för att träffa andra i liknande situation. Hon berättar att det var kommunens resurscentrum Nexus som först tipsade henne om verksamheten,
– Att sitta ned och äta tillsammans med andra vuxna och barn är enormt värdefullt. När man som jag lever som ensamstående mamma är den sociala tillvaron viktig, säger Johanna.
I kvällsgruppen samlas mammor med barn, volontärer och anställda för att äta en gemensam måltid. Efter måltiden tar volontärerna hand om barnen för lek och pyssel, medan mammorna samlas i ett samtalsrum med en gruppledare som är legitimerad psykoterapeut.

-I den här gruppen behöver jag inte förklara varför jag upplever vissa grejer så starkt eller varför jag reagerar som jag gör på vissa situationer. Alla förstår. Vi har en gemensam berättelse på det sättet, säger Johanna.

Johanna klargör de fallgropar som finns i samhället, i rättstillämpningen och bristen på samordning mellan socialförvaltningens olika delar. Hon är väl insatt i de lagar och regler som gäller och menar att barn som blir utsatta för våld har sämre rättigheter än vuxna. Johanna, som är högt utbildad jurist, är anställd vid Uppsala universitet. Den våldsutövande mannen har även han en hög utbildning, makt i sitt arbete samt ett stort nätverk.

– Våld är verkligen något demokratiskt! Det slår mot alla, oavsett bakgrund, utbildning och inkomst. Det är ingen som är fredad vare sig som offer eller förövare. Det är ofta svårt för socialtjänsten och domstolen att förstå att en förövare kan ha en hög position i samhället, samtidigt som han är missbrukare och utövar våld, klargör Johanna.

I åtta år levde hon ihop med en man som misshandlade henne framförallt psykiskt men även fysiskt. När deras gemensamma barn föddes blev det ännu värre. Mannen började missbruka alkohol i större omfattning än tidigare och fick vanföreställningar och ville kontrollera Johanna.
– Den psykiska misshandeln hade funnits redan innan barnen föddes. Men efter att barnen föddes eskalerade alkoholmissbruket, våldet blev fysiskt och gick även ut över våra nyfödda barn. Han höll på att skålla min dotter med kokhett vatten och skakade hennes huvud framför mig. Han hotade mig med barnen och örfilade mig när jag höll i barnen.
Johanna fortsätter,
– Jag kände starkt att om jag inte lämnar honom nu så dör hon! Då dör mina barn!
Lyckligt nog var hennes syster på besök och kunde därför hjälpa Johanna och barnen att lämna mannen. Det tog lång tid innan Johanna förstod att hon själv varit utsatt för både psykisk och fysisk misshandel. I stunden var hennes enda tanke fokuserad på att rädda barnen.
– Stadsmissionens verksamhet Kvinnobyrån har betytt mycket för mig i min resa. Om jag inte hade gått till kvällsgruppen hade jag trott att mitt liv bara stod och stampade, att jag inte kommit någonvart. Men i och med kvällsgruppen ser jag att saker och ting har hänt över tid – jag har blivit starkare. Vi är inte alla i samma livssituation. Vissa är nyseparerade medan andra varit separerade förhållandevis länge. Det blir tydligt att det finns en framtid efter våldet. Och även nu när missbruket och våldet mot barnen fortsätter hos pappan så finns det människor omkring mig som jag kan dela detta med. Vi har en plats där det finns förståelse för vår utsatthet.

Läs mer om det stöd som Kvinnobyrån erbjuder 

Våldsutsatt kvinna sitter i samtal