Hur anpassar vi oss med anledning av covid-19?

För Uppsala Stadsmission är hälsan för våra gäster, besökare och medarbetare av högsta prioritet. Vi följer därför noga utvecklingen kring det nya Corona-viruset och gör vad vi kan för att begränsa dess spridning.

Uppsala Stadsmission har utifrån Folkhälsomyndighetens rekommendationer vidtagit en rad åtgärder för att begränsa risken för smittspridning av Corona.

Läs mer: Hur anpassar vi våra verksamheter med anledning av covid-19

Bild på Mikalesgården