fbpx

Meny

Fattigdomsrapporten 2021

Årets fattigdomsrapport

Alla vill vi tro att i Sverige får människor den hjälp de behöver, när de behöver det. Men på stadsmissionerna möter vi en annan verklighet. Vi möter människor som inte fått den hjälp de behöver och troligtvis har rätt till.

Det säger Lotta Säfström, direktor Göteborgs Stadsmission och talesperson fattigdom Riksföreningen Sveriges Stadsmissioner, i samband med att Sveriges Stadsmissioner släpper sin årliga fattigdomsrapport idag.

Årets rapport fokuserar på människor med rättigheter i det svenska välfärdssystemet, men som av olika skäl inte får stöd. Sveriges Stadsmissioner vill därför att:

– Regeringen i nära samarbete med det civila samhällets aktörer kartlägger fattigdomen i Sverige, med ett särskilt fokus på utsatta grupper.

– Regeringen tar fram en nationell fattigdomsstrategi med ett fokus på förebyggande insatser för att motverka fattigdom.

– Ansvariga myndigheter samordnar sina insatser i syfte att enskilda människor inte ska ”falla emellan” de olika välfärdssystemen.

Du hittar fattigdomsrapporten här.