fbpx

Meny

Årets hemlöshetsrapport är nu lanserad!

Arbetet mot hemlöshet brister

Sveriges Stadsmissioner har gått igenom vilka verktyg och insatser landets kommuner arbetar med för att förebygga och minska hemlöshet. 17 kommuner från Luleå i norr till Malmö i söder har särskilt granskats.

Intervjuer har genomförts med ansvariga tjänstemän och politiska initiativ kartlagts. Landets alla stadsmissioner har fått ge sin bild av hur arbetet fungerar i kommuner där de är verksamma. Utifrån granskningen har vi kunnat dra sex övergripande slutsatser:

• Det saknas ofta långsiktiga satsningar mot strukturell hemlöshet.
• Det saknas ofta kunskap om hemlöshetssituationen i den egna kommunen.
• Bilden av hur väl kommunerna samverkar med civilsamhället är splittrad.
• Modellen ”Bostad Först” är framgångsrik – om den används rätt.
• Det saknas effektiva modeller för samverkan med allmännyttan och med icke-vinstdriven sektor.
• Det saknas aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning i många kommuner.

Läs årets hemlöshetsrapport här.