Arbetet mot hemlöshet brister

Sveriges Stadsmissioner har gått igenom vilka verktyg och insatser landets kommuner arbetar med för att förebygga och minska hemlöshet. 17 kommuner från Luleå i norr till Malmö i söder har särskilt granskats.

Intervjuer har genomförts med ansvariga tjänstemän och politiska initiativ kartlagts. Landets alla stadsmissioner har fått ge sin bild av hur arbetet fungerar i kommuner där de är verksamma. Utifrån granskningen har vi kunnat dra sex övergripande slutsatser:

• Det saknas ofta långsiktiga satsningar mot strukturell hemlöshet.
• Det saknas ofta kunskap om hemlöshetssituationen i den egna kommunen.
• Bilden av hur väl kommunerna samverkar med civilsamhället är splittrad.
• Modellen ”Bostad Först” är framgångsrik – om den används rätt.
• Det saknas effektiva modeller för samverkan med allmännyttan och med icke-vinstdriven sektor.
• Det saknas aktuella riktlinjer för bostadsförsörjning i många kommuner.

Läs årets hemlöshetsrapport här.