Om våld i nära relation

 

Hur kan våld se ut?

Det är viktigt att komma ihåg att våld tar sig uttryck i många olika former som ofta pågår parallellt. Oavsett våldsform är det gemensamma syftet att utöva makt och kontroll genom att skrämma, kränka och skada personen som blir utsatt. Det sker ofta systematiskt och eskalerar med tiden.

Här är några exempel på olika våldsformer:

Fysiskt våld – Handlar inte bara om slag och sparkar utan innefattar mycket mer, t. ex. att dra någon i håret, knuffas, hålla fast något, ta strypgrepp och nypas.

Psykiskt våld – Innebär olika former av verbala kränkningar, utpressning, hot och kontroll som får dig att brytas ner psykiskt.

Sexuellt våld – Innefattar alla sexuella handlingar som sker utan bådas samtycke. Det kan handla om att någon tar på en sexuellt, tvinga någon att titta på en sexuell handling och att fotografera någon som är naken, har sex eller blir utsatt för sexuellt våld.

Ekonomiskt våld – Är att kontrollera eller utöva makt ekonomiskt genom att t. ex. neka användning av pengar eller ägande av egna pengar, ta lån på eller köpa något i någons namn utan samtycke, förstöra ägodelar eller annan egendom.

Latent våld – är det våld som ofta sker i tystnad eller subtilt. Som omgivningen kanske inte märker av. Hit räknas blickar, kroppsspråk och gester som är tecken på eller hotar om våld.

 

Vilka är varningssignalerna?

Var vaksam på eventuella tecken på hot och våld i din relation. Här har vi samlat några exempel på varningssignaler. Det finns fler varningssignaler än de nedan beskrivna. Kontakta oss gärna om du är osäker på din situation.

• Din partner försöker isolera dig från dina vänner, familj eller andra människor och sammanhang.

• Din partner är svartsjuk och börjar prata illa om dina vänner, familj eller ifrågasätter vem du umgås med.

• Din partner vill att er relation utvecklas snabbt och blir seriös tidigt.

• Din partner vill styra över din ekonomi och hur du använder dina egna eller era gemensamma pengar.

• Din partner skiftar snabbt i humöret och kränker dig på olika sätt.

• Din partner försöker styra över hur och när du använder din telefon och övervakar vilka du har kontakt med.

• Din partner skadar eller förstör dina saker, eller hotar om att göra detta.

 

Kvinnobyrån

Kungsgatan 57D
Måndag-fredag: 08.30-16.00

Du kan också ringa och skicka SMS till
mobil 073-397 60 30

TEL: 018–16 03 32

Skicka meddelande

Anna Sjölund

Verksamhetschef

TEL: 073-397 60 30

Skicka meddelande

Nathalie Ahlbom

Kurator

TEL: 072-557 52 22

Skicka meddelande