fbpx

Meny

Hemlöshetsrapporten 2023

Sveriges Stadsmissioners Hemlöshetsrapport 2023

Trots flera politiska initiativ de senaste två åren kan Stadsmissionen inte se att hemlösheten i Sverige minskar. Över 33 000 människor saknar ett hem att kalla sitt eget och den strukturella hemlösheten ökar. Vi nås av oroväckande rapporter och berättelser från Stadsmissionen runt om landet att det blivit svårare att få stöd och hjälp av kommunernas socialtjänst för den som är, eller riskerar att hamna i en hemlöshetssituation.

Fokus i årets rapport är därför dels en granskning av tio kommuners stöd till människor i hemlöshet. Dels Stadsmissionens samlade förslag för att pressa tillbaka den strukturella hemlösheten. Vi söker svar på varför fler upplever att det blivit svårare att få stöd? Varför inte hemlösheten minskar trots alla vackra ord i kommunala hemlöshetsstrategier? Vad krävs för att på allvar lösa problemen?

Med rapporten och Stadsmissionens förslag för att bryta den strukturella hemlösheten vill vi tillsammans med politik, civilsamhälle och andra intressenter bidra till ett arbete som på riktigt leder till minskad hemlöshet.

Sveriges Stadsmissioner släpper sedan 2011 sin årliga Hemlöshetsrapport.

Läs gärna Hemlöshetsrapporten 2023.