fbpx

Meny

Fattigdomsrapporten 2023

Fattigdomsrapporten 2023

 

Sveriges Stadsmissioner släpper sedan 2015 sin årliga fattigdomsrapport på internationella fattigdomsdagen, 17 oktober.

Officiell statistik visar att klyftorna i det svenska samhället ökar med en historiskt hög inflation, höjda matpriser, bolåneräntor och elpriser. Vi möter allt fler människor i ekonomisk utsatthet och bland dem en ny grupp, de som har ett arbete men där lönen inte längre räcker till för det livsnödvändiga. Det är många som inte får det stöd av samhället som de är berättigade till och det är många med långvarigt försörjningsstöd.

Sämre tider för hushållen gör att barn får sitt enda lagade mål mat i skolan. Fler elever äter mer mat i skolan, på förskolor och fritids. Det är fler familjer som inte får ekonomin att gå ihop. En del får försörjningsstöd som är menat att vara kortvarigt men Stadsmissionens insatser till människor med långvarigt försörjningsstöd har ökat.

 

Samhället måste agera för att människor inte ska fastna i fattigdom.

Stadsmissionens genomgång av fattigdomspolitiken idag visar att det inte finns en samlad politik för att häva fattigdomen. Stadsmissionen föreslår:

  • Tillfällig höjning av försörjningsstöd eftersom det urholkats av den höga inflationen och att beviljat bostadsbidrag inte påverkar försörjningsstödet.
  • Att statsbidrag riktas till skolor i ekonomiskt utsatta områden, för frukost i skolan och lunch på skollov.
  • Att regeringen tillsätter en fattigdomsutredning och genomför åtgärder för att häva fattigdomen i Sverige. Här bör ingå att se över riksnormen för försörjningsstöd och en utvidgning av bostadsbidraget till fler grupper.

Läs FATTIGDOMSRAPPORTEN 2023