Arbetsträna hos oss

Vad är arbetsträning?

Arbetsträning eller arbetsrehabilitering innebär kort och gott att du under anpassade former är på en arbetsplats och deltar i verksamheten. Du utför arbetsuppgifter med hjälp av din handledare och genom individanpassat stöd. Vi har ett tydligt mål med din arbetsträning – du ska växa och komma vidare till studier eller arbete som leder till förändring i ditt liv.

Uppsala Stadsmission erbjuder arbetsträning i Second hand-butiker, lagerverksamhet, snickeri och kök, samt inom administration och städning. Se våra arbetsplatser nedan.

Vem kan arbetsträna?

Arbetsträning är till för dig som har varit långtidsarbetslös eller av annan anledning har svårt att närma dig arbetsmarknaden. Om du ingår i Försäkringskassans, Uppsala kommuns eller Arbetsförmedlingens samverkan så kan du få en rehabiliterande insats via oss på Uppsala Stadsmission.

Kontakta vår jobbcoach

Du är redo att komma vidare i livet. Ring eller mejla oss med hjälp av uppgifterna nedan.

Elsa Negassi
Mobil: 073-087 39 82

Anders Andrae
Mobil: 076-146 25 22