Få stöd

Vi finns för dig som behöver råd och stöd i vardagen. Vi erbjuder aktiviteter och sammanhang, mat och arbetsträning, samtal och kanske nya relationer med människor som är i samma situation som dig. Vi arbetar både med akut hjälp och med långsiktigt stöd till dig som vill göra en förändring i ditt liv. Oavsett var du befinner dig i livet finns vi här för dig.

uppsala-stadsmission-mikaelsgarden

Stöd för hemlösa

Uppsala Stadsmission driver Mikaelsgården - en öppen dagverksamhet för människor i hemlöshet i Uppsala. Här kan du få hjälp och stöd i vardagen, samt i dina kontakter med myndigheter.

verksamheter8

Stöd vid myndighetskontakt

I flera av våra verksamheter kan du få stöd och hjälp i dina kontakter med myndigheter.

donationer-ge-stod-uppsala-stadsmission

Föräldrastöd

I vår Föräldrautbildning vänder vi oss till dig som är förälder och som vill känna dig tryggare i ditt föräldraskap.

soppmassan-liten

Gemenskap, mässa och mat

Vi inbjuder till Soppmässan – öppen för alla. Kom som du är! Deltagarna skapar till- sammans en välkomnande miljö där alla kan äta sig mätta och umgås.

uppsala-stadsmission-ge-stod5

Stöd vid integration

Vi erbjuder stöd, aktiviteter och gemenskap för dig som är ny i Sverige.

uppsala-stadsmission-ge-stod4

Våld i nära relationer

Vi erbjuder stöd och aktiviteter till dig som är kvinna och har varit utsatt för någon form av våld. Inom flera aktiviteter är även barn välkomna.

livsberättargrupp -beskuren

Äldre

Livsberättargruppen vänder sig till äldre som söker ett tryggt sammanhang att dela med sig av sina minnen, tankar och känslor med fokus på existentiella frågor

uppsala-stadsmission-ge-stod8

Arbetsträning

Arbetsträning riktar sig till dig som varit långtidssjukskriven eller under en längre period har varit borta från arbetslivet. Du kan arbetsträna inom flera av våra verksamheter.

Språk »