Få stöd

Vi finns för dig som behöver råd och stöd i vardagen. Vi erbjuder aktiviteter och sammanhang, mat och arbetsträning, samtal och kanske nya relationer med människor som är i samma situation som dig. Vi arbetar både med akut hjälp och med långsiktigt stöd till dig som vill göra en förändring i ditt liv. Oavsett var du befinner dig i livet finns vi här för dig.

uppsala-stadsmission-ge-stod6

Stöd vid hemlöshet

Uppsala Stadsmission driver två öppna dagverksamheter för människor i hemlöshet i Uppsala. Här kan du få hjälp och stöd i vardagen, samt i dina kontakter med myndigheter.

uppsala-stadsmission-ge-stod8

Arbetsträning

Arbetsträning riktar sig till dig som varit långtidssjukskriven eller under en längre period har varit borta från arbetslivet. Du kan arbetsträna inom flera av våra verksamheter.

verksamheter8

Stöd vid myndighetskontakt

I flera av våra verksamheter kan du få stöd och hjälp i dina kontakter med myndigheter.

donationer-ge-stod-uppsala-stadsmission

Föräldrastöd

I vår Föräldrautbildning vänder vi oss till dig som är förälder och som vill känna dig tryggare i ditt föräldraskap.

soppmassan-liten

Gemenskap, mässa och mat

Vi inbjuder till Soppmässan – öppen för alla. Kom som du är! Deltagarna skapar till- sammans en välkomnande miljö där alla kan äta sig mätta och umgås.

uppsala-stadsmission-ge-stod5

Stöd vid integration

Vi erbjuder stöd, aktiviteter och gemenskap för dig som är ny i Sverige.

uppsala-stadsmission-ge-stod4

Våld i nära relationer

Vi erbjuder stöd och aktiviteter till dig som är kvinna och har varit utsatt för någon form av våld. Inom flera aktiviteter är även barn välkomna.

stadsmissionens-matkasse-illustration-uppsala-stadsmission

Stadsmissionens matkasse

Matkassen är till för dig som har det svårt ekonomiskt och delas ut en gång/vecka.

Språk »