Samarbeten & nätverk

Sveriges Stadsmissioner

Sveriges Stadsmissioner arbetar för människor som lever i utsatthet och utanförskap i Sverige. I föreningen ingår sju stadsmissioner.

Läs mer om Sveriges Stadsmissioner

Svenska Postkodlotteriet

Uppsala Stadsmission är genom Sveriges Stadsmissioner en av förmånstagarna som får ta emot pengar från Svenska Postkodlotteriet.

Läs mer om Svenska Postkodlotteriet

Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Diakonistiftelsen Samariterhemmet är en stiftelse i Uppsala som stödjer Uppsala Stadsmission.

Läs mer om Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Svensk Insamlingskontroll

Svensk insamlingskontroll är en ideell förening som beviljar 90-konto till ideella organisationer som har en offentlig insamling.

Läs mer om Svensk Insamlingskontroll

Giva Sverge

Giva Sverige är en branschorganisation som verkar för goda förutsättningar och ökat förtroende för insamling till goda ändamål.

Läs mer om Giva Sverige  – Läs om Giva Sveriges kvalitetskod