Styrelsen

Här kan du läsa mer om sammansättningen av Uppsala Stadsmissions styrelse, samt kortare presentationer av ordförande och ledamöter.

Ordförande

Erik Eckerdal
Direktor på Diakonistiftelsen Samariterhemmet

Tillträdde som styrelseordförande 2018-11-01. Erik är Direktor på Diakonistiftelsen Samariterhemmet och även präst i Uppsala stift. Han har en mångårig erfarenhet som församlingspräst, tidigare projektledare och verksamhets-ansvarig för S:ta Maria Alsike, och har varit verksam som etisk och andlig rådgivare inom 12-stegsrörelsen. Erik är teologie doktor i ekumenik och ecklesiologi efter studier vid Uppsala universitet och Ponteficio Ateno Sant´Anselmo i Rom.