fbpx

Meny

Bild på Margaretha S Paras, direktor Uppsala Stadsmission

Debatt: Vi rustar för akutläge

Debatt: Vi rustar för akutläge

Restaurangerna ekar tomma. Torg ligger öde. Gymnasieskolor, träffpunkter och gränser stängs. Nu möter Stadsmissionen en helt ny grupp av människor som hör av sig under den rådande coronakrisen.

De människor Stadsmissionen möter som lever i hemlöshet, fattigdom, med psykisk ohälsa, missbruk och våldsutsatthet, riskerar i coronatider att hamna i en ännu mer utsatt livssituation. Utsattheten hos de som redan befinner sig i hemlöshet är uppenbar när minskad smittspridning bygger på att man ska hålla sig hemma vid lindriga symptom och att egenvård sker i hemmet. Det är dessutom nära hälften av de vi möter i ekonomisk utsatthet som tillhör den grupp som löper extra stor risk för att bli allvarligt sjuka om de blir smittade av Covid19. Många av dem är både äldre och har bakomliggande sjukdomar. Stadsmissionen rustar därför för akutläge. Vi gör vårt yttersta för att hålla våra verksamheter öppna för att ta emot behövande människor, såväl från befintliga målgrupper som nya. Från och med mars månad har vi kunnat erbjuda hemkörning av matkassar för människor som lever i fattigdom och tillhör en riskgrupp, tvättmöjligheter och måltider för hemlösa, samt telefonstöd till våldsutsatta. Men vi möter även en helt ny målgrupp. Människor under 30 år som haft osäkra jobbanställningar och som nu saknar skyddsnät eftersom de varken är fackligt anslutna eller har A-kassa. Vi möter även människor över 50 år som blivit varslade och som känner sig oroliga inför framtiden och deras möjligheter på arbetsmarknaden.

Massarbetslösheten riskerar att leda till fattigdom som i sin tur leder till psykisk ohälsa, missbruk och hemlöshet. Att den psykiska ohälsan ökar i tider av kris är inget nytt. Stora livsomvälvningar som förändrad ekonomi, social isolering och kanske även anhörigas död är alla faktorer som påverkar den psykiska hälsan. Där vi vet att en obehandlad psykisk ohälsa inte sällan leder till depression och i värsta fall självmord. På Matcentralen tar vi just nu emot flera samtal i veckan med oroliga människor som förlorat jobbet och som inte har något skyddsnät att falla tillbaka på och som nu är i behov av mat för dagen. Majoriteten av dessa människor saknar ett socialt nätverk och här blir vår roll som Stadsmission extra viktig.

Det vi ser i skuggan av corona:
• En ökad risk för massarbetslöshet.
• Ökad psykisk ohälsa, inte minst bland ekonomiskt utsatta barnfamiljer, unga och äldre.
• Att människor i hemlöshet inte har någonstans att ta vägen om de blir sjuka
• Att utsatta EU-medborgare som ”fastnat” i Uppsala lider av stor oro och saknar information om smittspridning på eget språk.
• Att papperslösa som lever i skuggsamhället, inte har någonstans att vända sig.
• Att våldsutsatta kvinnor med barn riskerar att bli fast i hemmet med en våldsutövande partner.

Uppsala Stadsmission kräver:
• att det införs akutbostäder till alla människor som idag saknar hem; människor i hemlöshet, utsatta EU-medborgare samt papperslösa. Det kommer att behövas för att minska smittspridningen. Behovet av sjukvård och boende gäller för alla grupper och det måste komma först. Vi kan inte göra skillnad på människor. Här bör Uppsala kommun återinföra ”Bostad först”-modellen.
• att Region Uppsala måste få ökade resurser för att kunna förebygga den psykiska ohälsan som kommer ur massarbetslöshet och social isolering. De åtgärder vi gör nu kommer att vara avgörande för om coronakrisen är början till en samhällskris av stora mått med djup depression, långvarig massarbetslöshet och där bristande välfärdssystem kraschar. Det är nu vi kan agera för att hjälpa människor i fattigdom som är i behov av vård och stöd.

Målet måste vara att minska det mänskliga lidandet och att inte människor faller ur systemen. Tillsammans kan vi stå starka inför rådande kris.

Margaretha Svensson Paras, direktor Uppsala Stadsmission
Johanna Rudmark Hagström, socialchef Uppsala Stadsmission

Läs artikeln i Uppsala Nya Tidning

Margaretha S Paras, direktor Uppsala Stadsmission

Margaretha S Paras, direktor Uppsala Stadsmission

Johanna Rudmark Hagström, Socialchef Uppsala Stadsmission