fbpx

Meny

Bild på Mikaelsgårdens skylt

Vi får vara kvar på Mikaelsgården i ett år till

Uppsala Stadsmission har förlängt avtalet med Uppsala pastorat för Mikaelsgården och Mikaelskyrkan. Verksamheten för hemlösa och socialt utsatta får vara kvar i ytterligare ett år.

Uppsala Stadsmissions dagverksamhet i Mikaelsgården är en fältbaserad verksamhet och en mötesplats för människor i social utsatthet.

Under drygt två års tid har Stadsmissionen aktivt sökt efter en alternativ lokal i centrala Uppsala. Detta har skett via en fastighetsgrupp som arbetar med oss när det gäller fastighetsfrågor, mäklarfirmor samt Uppsala kommuns fastighetskontor.

Uppsala pastorat har sedan tillkomsten av Stadsmissionens verksamhet för hemlösa på olika sätt bidragit med stöd.

– Verksamheten är en av de viktigaste sociala verksamheterna i Uppsala och handlar om omsorg och respekt för de allra mest utsatta människorna i vår stad. Stadsmissionen har genom åren byggt upp en väldigt bra verksamhet som når ut med engagemang och kompetens. Just nu är vi glada att ha träffat en överenskommelse om hur verksamheten skall kunna bedrivas under den tid som återstår tills Mikaelsgården måste rivas, säger Lars Åstrand, biträdande kyrkoherde i Uppsala pastorat.

Under den tid som avtalet gäller kommer pastoratet och Stadsmissionen att hjälpas åt att hitta långsiktiga lokallösningar för verksamheten i samverkan med andra aktörer. Man ska vidare föra samtal för att komma överens om hur Uppsala pastorat även fortsättningsvis kan stödja Stadsmissionens verksamhet ekonomiskt och genom samarbete på olika sätt. Ett viktigt steg för att få rådrum och komma vidare i dessa frågor har tagits idag.

– Vi är glada för att vi har förlängt avtalet med Uppsala pastorat på ytterligare ett år eftersom vi båda månar om att verksamheten ska finnas kvar och vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete. Vi behöver fortfarande hitta en långsiktig lösning. Behoven är stora. De människor som dagligen kommer till Mikaelsgården lever med psykisk ohälsa, beroendeproblematik, hemlöshet, social utsatthet osv, vilket innebär att det är svårt för fastighetsägare att hyra ut till denna typ av verksamhet. Vi vet att majoriteten av gästerna på Mikaelsgården upplever platsen som deras trygghet i tillvaron, säger Maja Hvarfner, direktor för Uppsala Stadsmission.