fbpx

Meny

Ny information om Mikaelsgården

 

Kyrkorådet i Uppsala pastorat har nu fattat ett inriktningsbeslut om att Mikaelsgården med tomt kan överlåtas till Uppsala Stadsmission. Det innebär att Uppsala Stadsmission kan ansöka hos Länsstyrelsen om att få bygga en ny fastighet där den befintliga står. Därefter kan Uppsala Stadsmission ansöka hos kommunen om bygglov. Överlåtelsen är villkorad av att vi får bygglov då vi annars inte har möjlighet att bedriva vår verksamhet. Mikaelsgården är i så dåligt skick att den måste rivas senast i juni 2024.

”Vi i Uppsala pastorat är glada över att den här frågan om Mikaelsgården, som under så lång tid varit ett bekymmer, är på väg mot en lösning som kan hjälpa och stötta dem som lever i olika former av utsatthet.” säger ordförande för kyrkorådet Kerstin Ramdén.

Under drygt två års tid har Uppsala Stadsmission mycket aktivt sökt efter en alternativ lokal i centrala Uppsala. Detta har skett via en fastighetsgrupp som arbetar med fastighetsfrågor, mäklarfirmor samt Uppsala kommuns fastighetskontor. Företrädare för myndigheter och andra som engagerat sig i frågan har återkommande uttryckt att denna typ av verksamhet är mest lämplig där den befinner sig.

”Vi är glada och tacksamma för att Uppsala Stadsmission får möjligheten att fortsätta arbetet med att utveckla vår verksamhet på Mikaelsgården. Behoven är stora. Vi ger människor som givit upp hoppet både akut hjälp och långsiktigt stöd så att de får möjligheten att återfå kontrollen över sina liv. Det är därför vi finns till.” säger Maja Hvarfner, direktor för Uppsala Stadsmission.

 

Om vår verksamhet på Mikaelsgården