fbpx

Meny

Internationella fattigdomsdagen

Sveriges Stadsmissioner möter varje dag personer som lever i fattigdom. Många klarar inte av att täcka sina basala levnadskostnader som mat eller kläder till sina barn. En hög inflation samt skenande priser på bland annat mat och el är ett hot mot många som redan innan levde på existensminimum.

För att bekämpa fattigdom måste vi först se och acceptera att fattigdom finns. För att göra det måste vi hitta gemensamma begrepp när vi mäter och talar om fattigdom. Fattigdom är att sakna materiella resurser, att leva i svår ekonomisk utsatthet och att därmed bli hänvisad till ett socialt utanförskap. Många människor i Sverige idag lever i en sådan situation och har små möjligheter att forma sin framtid.

Sveriges Stadsmissioner släpper sedan 2015 sin årliga fattigdomsrapport på internationella fattigdomsdagen, 17 oktober.

Läs gärna Fattigdomsrapporten 2022 och bilagan med siffror per kommun.

Om fattigdom och ekonomisk utsatthet

I Uppsala kommun är det mer än 20 000 människor som lever i ekonomisk utsatthet och det är 9 procent av invånarna i Uppsala enligt statistik från Statistiska centralbyrån (SCB).

Enligt Socialstyrelsen är det på nationell nivå cirka 160 000 personer och antalet ökar.

Det är mer än 50 000 barn som lever i hushåll med långvarigt ekonomiskt bistånd.

Statistiken från SCB baseras på den disponibla inkomsten för helårshushåll i relation till nödvändiga kostnader. Det är ett sammansatt mått för personer som lever med låg inkomststandard och/eller försörjningsstöd.