REKRYTERA MED OMTANKE! Så här går det till:

Är du arbetsgivare i behov av kompetent arbetskraft? Nu kan du hjälpa unga vuxna in på den svenska arbetsmarknaden och medverka till ökad inkludering i samhället. Ta hjälp av vår matchningstjänst Unga i jobb!

Som arbetsgivare ger du våra kandidater arbetslivserfarenheten de behöver. Samtidigt får du kompetent, lojal och driven arbetskraft. Vi matchar rätt person med rätt arbetsplats utifrån företagets behov och kandidatens utbildning, intressen, kompetens, personlighet och drivkrafter. Du som arbetsgivare får hjälp och stöd genom hela processen. Unga i jobb hjälper kandidaterna med arbetsförberedande insatser så att de är väl förberedda att ta steget ut på arbetsmarknaden. Läs mer om arbetsgivare som anlitat våra kandidater.

Vilka är våra kandidater?
Våra kandidater har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige för gymnasiala studier. De har möjlighet att stanna i Sverige permanent om de hittar ett fast jobb inom sex månader efter sin studentexamen. De är väldigt motiverade och drivna, många har redan arbetat extra under studietiden och övat upp sin svenska. Högsta drömmen är att få börja jobba och göra rätt för sig.

FÖRETAG: BOKA PERSONLIGT MÖTE

FAQ för arbetsgivare – Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat svaren på de vanligaste frågorna om Unga i jobb från arbetsgivare.

Stockholms Stadsmission och Uppsala Stadsmission, med stöd från Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF).

Unga i jobb ger unga vuxna med uppehållstillstånd för gymnasiestudier bättre förutsättningar till framtida anställning och större möjlighet till ett tryggare liv. Vi verkar för att stärka arbetsmarknadskompetensen hos målgruppen samt för att stärka förutsättningar hos arbetsgivare att anställa personer ur målgruppen.

Projektet riktar sig till både unga arbetssökande som omfattas av gymnasielagen och arbetsgivare i behov av rekrytering.

Våra kandidater har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige för gymnasiala studier. De har möjlighet att stanna i Sverige permanent om de hittar ett fast jobb inom sex månader efter sin studentexamen. De är väldigt motiverade och drivna, många har redan arbetat extra under studietiden och övat upp sin svenska. Högsta drömmen är att få börja jobba och stå på egna ben. Läs mer på Migrationsverkets hemsida om den nya gymnasielagen.

Vi stöttar dig som arbetsgivare genom anställningsprocessen och ser till att matchningen fungerar innan, under och efter din rekrytering. Vi skräddarsyr rekryteringen kostnadsfritt efter ert företags behov, där du har möjlighet att ta del av hela vår tjänst eller utvalda delar. Rekrytering genom oss sker i tre olika moment där du kan välja att ta del av samtliga eller välja ut de delar som passar er:
1. Skräddarsydd matchning
Vi matchar ert rekryteringsbehov med kompetent arbetskraft ur vår kandidatpool. Du får en driven kollega som är beredd att kavla upp ärmarna och samtidigt får en ung vuxen möjlighet till ett tryggare liv.
2. Fördjupad kunskap
Vi ger er fördjupad kunskap om våra ungdomars situation och guidar genom Migrationsverkets krav på anställning av en kandidat från oss.
3. Uppföljning efter anställning
Vi följer upp och säkerställer att matchningen fungerar bra även efter rekrytering och vi finns tillhands för handledning och avstämning vid behov.

Vi söker företag som vill erbjuda våra kandidater praktikplatser, extrajobb, sommarjobb eller varaktiga anställningar. På så sätt är ni med och bidrar till att fler unga vuxna får en meningsfull framtid genom att hitta vägar in i arbetslivet. Vi värnar dock om att det på sikt ska kunna bli en varaktig anställning.

Kontakta oss

Tel: 073-842 14 90

Stängt v.27–30 (4 juli-31 juli)

Behöver du rekrytera?
Är du i behov av arbetskraft och vill veta om vi har en matchning för dig och ditt företag? Boka ett personligt möte med oss.

Boka ett möte med oss!

LADDA NER VÅR INFOFOLDER

I foldern har vi samlat korta fakta om Unga i jobb för dig som arbetsgivare.

Du kan ladda ner den som PDF genom att klicka här