Bild på Liaqat i arbetskläder

Söker du jobb?

Vi ger stöd till dig som har ett tillfälligt uppehållstillstånd genom gymnasielagen att hitta anställning efter fullföljd studieexamen. Genom jobbmatchning arbetar vi med att koppla ihop dig med ett företag som söker nya medarbetare.

Läs mer och anmäl dig här

Bild på Catharina, Care allomsorg

Behöver du rekrytera?

Vi ger stöd till dig som företag att hitta ny personal med rätt kompetens, samtidigt som ni hjälper en ung person att bygga en trygg framtid i Sverige. Genom jobbmatchning arbetar vi med att koppla er med våra unga jobbsökande kandidater.

Läs mer och boka in ett möte här

AMIF

Bild på AMIF logotyp

Om projektet

Vad gör vi?

Genom jobbmatchning arbetar vi med att koppla ihop rekryterande företag med våra unga jobbsökande kandidater.

Unga i jobb är ett initiativ av Uppsala Stadsmission och Stockholms Stadsmission, med finansiering av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet syftar till att främja migrationens möjligheter genom att matcha arbetsgivares behov av arbetskraft med kompetensen hos unga vuxna som omfattas av gymnasielagen.

I projektet hjälper vi till att matcha ung arbetskraft mot olika arbetsgivare som är i behov av att rekrytera. Våra kandidater är unga vuxna som har tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiala studier, men nu söker jobb. Många står utan kontaktnät i sitt nya land och behöver stöd i att hitta en anställning efter att studierna är klara. Genom projektet får deltagande arbetsgivare hjälp och stöd av en yrkesvägledare genom hela rekryteringsprocessen.

Vilka riktar vi oss till?

Projektet riktar sig till både arbetssökande och arbetsgivare, där ambitionen är att matcha unga vuxna mot företag för praktik eller anställning. Som deltagande arbetsgivare ges man möjlighet att erbjuda det viktiga jobb våra unga kandidater behöver för att kunna bygga en trygg framtid, samtidigt som företaget i sin tur får kompetent, lojal och driven arbetskraft matchad efter sitt behov. Som deltagande arbetsgivare är man också delaktig i att ge de unga vuxna både viktig kunskap om den svenska arbetsmarknaden, samt en ökad social inkludering i samhället.

Vid behov kan Unga i jobb till viss mån hjälpa kandidaterna med kompetensutveckling genom relevanta vidareutbildningar.

Hur går matchningen till?

Via Unga i jobb matchas unga vuxna mot arbetsgivarens behov för att erbjudas praktik eller anställning. Matchningen sker utifrån utbildningsinriktning, kompetens, personlighet, drivkrafter och intressen samt de unga kandidaternas egna preferenser och önskemål.

Kandidaterna genomgår ett antal förberedande aktiviteter för att lära sig mer om svensk arbetsmarknad. Detta sker bland annat genom träffar, rådgivning och utbildningstillfällen hos Uppsala Stadsmission. Varje kandidat har en yrkesvägledare från Uppsala Stadsmission som finns till stöd.

Stöd för arbetsgivare som vill anställa med omtanke

Vanliga frågor och svar

Uppsala Stadsmission och Stockholms Stadsmission med stöd från Asyl-, migrations och integrationsfonden (AMIF).

  1. Kontakta oss på Unga i jobb så att vi kan diskutera ditt rekryteringsbehov.
  2. Vi matchar behovet mot våra kandidater utifrån flera variabler, så som utbildningsinriktning, erfarenhet och intresse.
  3. Tillsammans med en yrkesvägledare från Unga i jobb får du och kandidaten träffa varandra genom studiebesök på arbetsplatsen.
  4. För att ge dig som arbetsgivare ett bra stöd och god kunskap om målgruppen erbjuder vi utbildning av en mentor, en befintlig medarbetare på arbetsplatsen, som stöttar kandidaten.
  5. Ni skriver kontrakt! Unga i jobb finns med som bollplank och hjälper till att ge information så att anställningen kan nå upp till de krav som finns i enlighet med gymnasielagen. Vi finns också som stöd så länge du som arbetsgivare är i behov av det efter att anställningen är påbörjad.

Ambitionen med projektet är att hitta och matcha kandidaterna med arbetsplatser som erbjuder en anställning som är tillsvidare eller löper över minst två år, från det att Migrationsverket prövar ansökan. Detta på grund av att visstidsanställningar kortare än två år inte godkänns av Migrationsverket. Provanställningar måste övergå i tillsvidareanställning inom de sex månader den unga vuxna har på sig att hitta jobb för att de ska få fortsätta livet i Sverige.
Inom ramen för Unga i Jobb behöver kandidaten även en mentor som tillsammans med en yrkesvägledare hos oss stöttar och guidar den unga vuxna.

Som arbetsgivare får du hjälp och stöd av Unga i jobb genom hela processen. Mentorn på arbetsplatsen får gå en utbildning hos Uppsala Stadsmission. Dels för att få information om vad som kan vara bra att känna till kring målgruppen, dels kunskap som kan vara bra att känna till kopplat till gymnasielagen.

Kort om gymnasielagen

Den 1 juli 2018 trädde den så kallade gymnasielagen, eller nya gymnasielagen, i kraft. Lagen innebär i korthet att ungdomar som tidigare fått, eller annars skulle få, beslut om utvisning fick möjlighet att ansöka om tillfälligt uppehållstillstånd för gymnasiestudier.

Gymnasielagen innebär att asylsökande unga vuxna kan få permanent uppehållstillstånd efter studierna. Men då krävs det att de inom sex månader hittar en varaktig anställning på minst två år.

Läs mer på Migrationsverkets hemsida om den nya gymnasielagen.