Stockholms Stadsmission och Uppsala Stadsmission har sedan 2020 tillsammans drivit projektet Unga i jobb, med medfinansiering av Asyl-, migrations- och integrationsfonden (AMIF). Projektet avslutas den sista december i år.

Syftet med projektet är att verka för att unga vuxna som omfattas av gymnasielagen ska få bättre förutsättningar och livsvillkor i det svenska samhället genom att förse målgruppen med arbetsförberedande insatser.

Projektet har stöttat över 300 unga vuxna på deras väg mot den svenska arbetsmarknaden med stödsamtal, kortare utbildningar och matchning mot arbetsgivare. Parallellt med det arbetet har projektet stöttat arbetsgivare kring lagstiftningen och rekrytering av personer ur målgruppen. Detta har bidragit till att en stor del av projektets deltagare haft en anställning när de avslutats i projektet.

Vill du veta mer om Unga i jobb är du välkommen att kontakta oss.

Du kan även läsa mer om Unga i jobb genom att ta del av projektets slutrapport.