Integrationsprojekt – Unga i jobb

Integrations-
projekt – Unga i jobb

Vi riktar oss till unga vuxna, som har tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige utifrån nya gymnasielagen, och ger dem ett stöd att bygga en framtid efter fullföljd gymnasieexamen.

Den nya gymnasielagen ställer hårda krav på unga vuxna som studerat klart och nu vill få möjlighet att stanna i Sverige. Lagen ger dem endast sex månader på sig efter examen, för att hitta en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning som varar i minst två år, vilket är kravet för att få permanent uppehållstillstånd.

Vad gör vi inom projektet?
Stödet handlar om rådgivning, information om svensk arbetsmarknad, samt hjälp att hitta möjligheter för dem att genomföra arbetsplatsförlagd praktik på företag som vill medverka. Företags deltagande spelar en central roll, då de är förutsättningen för att dessa unga vuxna ska kunna skaffa sig den första viktiga arbetslivserfarenhet som ofta är ett villkor för att kunna få en tillsvidareanställning.

Vilka företag riktar vi oss till?
Vi är öppna för alla förslag, men riktar i första hand in oss på att inleda samarbeten med företag där direkta behov finns av att rekrytera ny arbetskraft med gymnasiekompetens. Det kan handla om företag inom exempelvis dessa branscher och sektorer:

– Livsmedelssektorn
– Jord- och skogsbruk
– Sågverksindustrin
– Förpackningsindustrin
– Lagerverksamhet
– Lokalvård
– Tillverkningsindustri (t ex hushålls- och hygienartiklar av papper mm)
– Byggnads- och inredningssnickerier
– Bygg- och anläggningsföretag  (t ex mark- och grundarbeten, puts-, fasader etc)
– Öppna sociala verksamheter för äldre

Under praktiktiden får de unga vuxna stöd av en lokal mentor som utses av det deltagande företaget. Mentorn har ett huvudansvar för introduktionen till arbetsuppgifterna som följer med rollen på praktikplatsen. Mentorn ges i sin tur stöd och vägledning av Uppsala Stadsmission, exempelvis i form av utbildning om målgruppen och deras förutsättningar.

Mer om projektet
Den långsiktiga ambitionen med projektet är att de praktikplatser som erbjuds målgruppen efter tid kan omvandlas till tillsvidaretjänster på deltagande eller närliggande företag. Integrationsprojekt – Unga i jobb, medfinansieras av AMIF (Asyl-, migrations- och integrationsfonden) och är ett samarbete mellan Uppsala Stadsmission och Stockholm Stadsmission, vilket sträcker sig från 2020-2022.

Vill du göra en positiv skillnad i människors liv eller känner du till ett företag som kanske vill samarbeta, erbjuda en anställning eller arbetsförlagd praktik? Kontakta oss gärna för fortsatt diskussion! 

Bild på ensamkommande ungdom med bygghjälm

Om AMIF

Bild på AMIF logotyp

Bild på citat om AMIFprojektet

Kontakt

Oksana Demyanova
Projektledare
Tel: 073-8421 490

OBS! Under veckorna 26, 29 och 32 är verksamheten stängd.

“Vi lovar och garanterar inte våra deltagare att vi kommer att fixa jobb till dem, men vi lovar och garanterar att göra det bästa vi kan för att de genom arbete ska få känna en ökad social inkludering i samhället. Vi kan också lova företag som vill medverka att dessa unga vuxna har väldigt stor motivation och inget annat hellre vill än att komma i arbete!”
//Oksana Demyanova, projektledare