Bild på uppsökare med kvinnaI projektet ”Pentru Tine” jobbar projektledare och uppsökare från Stadsmissionen med att ta kontakt med människor ur målgruppen, för att informera om deras rättigheter, men också skyldigheter. Syftet är att stärka människors egenmakt och inkludering i det svenska samhället. Informationen som förmedlas berör även deras rättigheter i hemlandet.

Målgruppen befinner sig i en svår situation rent juridiskt. Som EU-medborgare har de rätt till fri rörlighet inom Europa och har rätt att söka arbete i Sverige, men språksvårigheter och bristande skolgång gör det svårt att ta sig in på den svenska arbetsmarknaden och de flesta fastnar i tiggeri.

Projektet är finansierat av FEAD (fonden för europeiskt bistånd för dem som har det sämst ställt/Fund for European Aid to the most Deprived) och är en del av svenska ESF-rådet som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Det svenska programmet arbetar med insatser för social inkludering där Sverige fokuserar på två områden – samhällsorientering och hälsofrämjande insatser. Samhällsorientering kan vara vägbeskrivning till härbärgen och läkare, information om villkor, rättigheter och skyldigheter i Sverige. Hälsofrämjande insatser är information om hur målgruppen kan sköta sin hälsa på bästa sätt och upprätthålla en god hälsa och hygien i den utsatta situation de lever i.

Projektet drivs även i Stockholm, Linköping och Eskilstuna och pågår till juni 2021.

“Jag är så tacksam för hjälpen till mig och min fru. Det betyder mycket för oss! ” //Pompillo, 70 år, Rumänsk medborgare

Bild på uppsökare

Kristina Valheim Stiauren, Uppsökare (tv) och Ciprian Tiganoiu (th), Lokal projektledare, Pentru Tine Uppsala.

Kontakta oss

Ciprian Tiganoiu
Lokal projektledare ”Pentru Tine – För dig”

Tel: 076-145 80 10