Öppenvårdsbehandling av spelberoende

Vägen tillbaka till en vardag fri från spel om pengar

Antalet människor som får problem relaterat till ohälsosamt spelande om pengar eller fullt utvecklat spelberoende (så kallat hazardspel-syndrom) växer stadigt i Sverige. Problematiken följer en rådande samhällstrend, där spelandet om pengar ökar bland befolkningen samtidigt som en allt mer aggressiv marknadsföring sker från spelföretag avseende lättillgängliga spel via internet.

Uppsala Stadsmissions behandlingsprogram, med insatser till stöd för personer med spelberoendeproblematik, syftar till att erbjuda människor en väg tillbaka. Tillbaka till en värdig och fungerande vardag. En vardag fri från spel om pengar.

Behandlingsmål

Målet med behandlingen är att den som utvecklat ett ohälsosamt spelande eller spelberoende, ska få fungerande strategier för att komma till rätta med problemen, samt de negativa konsekvenser de medför.

Behandlingsmetod

Behandling sker enligt Socialstyrelsens riktlinjer, i grupp och på individnivå, utifrån Kognitiv Beteende Terapi (KBT) och motiverande samtal. KBT syftar till att kartlägga och förändra tankar, känslor och beteenden som vidmakthåller ett problembeteende. Motiverande samtal sker utifrån diskussion kring för- och nackdelar med olika beteenden, samt för att möta olika stadier av ambivalens.

Behandlingsplan

Behandlingen inleds med 12 kurstillfällen under en 12 veckors period. Efter det övergår stödet till månadsvisa uppföljningar vars syfte är att skapa en långsiktig stabilitet för att minska risken för, och ge direkta stödinsatser vid, eventuella återfall. Deltagarna ges på detta sätt möjlighet att hitta de nödvändiga rutiner som behövs för att omsätta behandlingsresultatet till en fungerande och problemfri framtida vardag.