Arbetsträning på Matcentralen

Matcentralen är en verksamhet som erbjuder arbetsinriktad rehabilitering inom livsmedel- och varusortering, transport och administration. Vår vision är att skapa en unik arbetsplats där människors olikheter i kunskap, kompetens och kreativitet får en chans att användas och utvecklas på bästa sätt, både individuellt och i grupp.

Vår erfarenhet visar att en mångsidig arbetsplats där allas unika värde respekteras är den optimala förutsättningen för individuell förändring. Det är många människor som efter en viss tids frånvaro från arbetsmarknaden inte får det extra stöd som krävs i sin väg tillbaka. Här kan vi tydligt se att engagemang, gemenskap och trygghet är  tre viktiga faktorer som skapar förändring och utveckling för individen och som ökar chanserna till att finna och behålla ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Arbetsuppgifter för arbetstränande inom sortering, transport och administration
Du kommer få ökande kunskaper om livsmedel, miljö och hållbarhet. På alla avdelningar samarbetar vi i alltid i grupp.

Sorteringen ansvarar för allt matöverskott som varje dag levereras till Matcentralen. Här sorteras fullt funktionellt livsmedel ut som sedan packas till Stadsmissionens Matkasse och ges till ekonomiskt utsatta.

Transportdelen ansvarar för att hämta allt matöverskott som dagligen skänks från lokala livsmedelsbutiker. Varje dag ansvarar två chaufförer för upphämtning, logistik och kommunikation mellan butiker och Matcentralen.

Administration ansvarar för delaktighet i schemaläggning, Matkassens prenumeranter, dokumentation och information internt och externt.

Språk »