Livsberättargruppen

Uppsala Stadsmissions Livsberättargrupp vänder sig främst till äldre människor som lever i ensamhet eller  utanförskap och söker en mötesplats och en gemenskap. Vi erbjuder regelbundna träffar i Mikaelsgårdens lokaler.

OBS! Just nu har Livsberättargruppen en paus, men planering för att starta upp gruppen under hösten pågår.