Individuellt stöd

Kvinnobyrån erbjuder stöd till dig som varit utsatt för någon form av våld i en nära relation. Det kan vara en sambo, make/maka, förälder, syskon, släkting eller barn som utsatt dig för fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt och/eller latent våld.

Vid en första kontakt med oss på Kvinnobyrån erbjuder vi ett bedömningssamtal där du får möjlighet att beskriva din situation samt berätta vad du vill ha hjälp med. Därefter gör vi en bedömning om vi kan erbjuda dig det stöd du söker.

Vi erbjuder många former av individuellt stöd:

  • Kuratorsamtal med fokus på hantering och bearbetning av våldet
  • Stöd i kontakt med myndigheter såsom socialtjänsten, landstinget, migrationsverket, polis
  • Informativa samtal gällande t ex vårdnad, umgänge, faderskap
  • Psykoterapi för längre samtalskontakter

Vi som arbetar på Kvinnobyrån är en kurator med socionomexamen samt en beteendevetare med en grundläggande psykoterapiutbildning. Personalen har tystnadsplikt samt anmälningsplikt.

Kvinnobyrån är ingen myndighet och du kan därför vara anonym i kontakten med oss. Vi för inga journaler.

Enligt FN är våld mot kvinnor: ”varje könsrelaterad våldshandling som resulterar i fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande för kvinnor, samt hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, vare sig det sker i det offentliga eller privata livet”.

Öppettider

Måndag-fredag: 08.00-16.30

Telefon: 018–56 40 25   E-post: kvinnobyran@uppsalastadsmission.se

Adress: Kungsgatan 57 D