Anonyma lägenheter

Uppsala Stadsmission har två lägenheter att bistå tjejer, kvinnor och barn med som varit utsatta för våld i en nära relation, har en hotbild och är i behov av skydd och stöd.
Lägenheterna är självhushåll och delas inte med någon annan. Personal finns som stöd under kontorstid.

Stödet som erbjuds vid placering är varierande beroende på tjejen/kvinnan och barnets behov. Stödet kan bestå av bland annat kuratorsamtal, stöd i kontakt med myndigheter, stöd med praktiska ärenden, hjälp med inflytt och utflytt.

Vid placering utförs hot- och riskbedömningar enligt SARA, PATRIARK och FREDA.

Vid placering för vi journal enligt socialtjänstlagen.

För mer information, kontakta Kvinnobyrån på telefon 018-36 03 32 eller genom att mejla kvinnobyran@uppsalastadsmission.se